Go to Top

Računovodstvo

Biti normiranec ali voditi knjige?

Pri registraciji podjetja imate glede vodenja knjig samostojni podjetniki možnosti izbire: Ali voditi knjige, po sistemu enostavnega knjigovodstva ali dvostavnega knjigovodstva Ali imeti t.i. status »normiranca« in v tem primeru poslovnih knjig ni potrebno voditi (davčna osnova se določi na podlagi prihodkov, zmanjšanih za zakonsko določenih 70%, ali več, odhodkov). Biti normiranec ali voditi knjige? was last modified: 16 decembra, 2014 by Data d.o.o.

Posebnosti in zakonski roki za normirance

Zavezanci, ki so v letu 2013 na novo začeli opravljati dejavnost, bodo v letu 2014 prvič predložili davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Posebnosti in zakonski roki za normirance was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

DURS opozarja: prijavite vse dohodke!

DURS aktivno nadzoruje gotovinsko poslovanje, preverjanje na terenu se je že pričelo. Še posebej se bodo osredotočili na oddane obračune davka od dohodkov pravnih oseb in dohodkov iz dejavnosti za leto 2013. DURS opozarja: prijavite vse dohodke! was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Povračilo DDV iz tujine

Podjetja velikokrat pozabijo, da si lahko povrnejo davek iz tujine. Povračilo DDV se lahko zahteva iz vseh držav članic EU ter iz drugih držav, s katerimi je vzpostavljena vzajemnost. Povračilo DDV iz tujine was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Enostavno poročanje o potnih stroških

Poročanje o potnih stroških je od 1. januarja malo drugače. Po novem ste dolžni DURS-u predložiti kompletno izdelane potne naloge ob rednem mesečnem obračunu, zato je potrebno potne naloge pripravljati sproti. Mobilna aplikacija za izdelavo potnih nalogov OdoCost vam lahko pri tem pomaga.  Enostavno poročanje o potnih stroških was last modified: 16 marca, 2015 by Data d.o.o.