Go to Top

Določitev akontacije davka

Določitev akontacije davka je potrebna tako ob registraciji davka kot kasneje, ko podjetje že posluje. 

Določitev akontacije davka

Izračun akontacije za s.p.

Samostojni podjetniki morajo ob registraciji (ali v 8-ih dneh) napovedati DURS-u načrtovane prihodke in odhodke v tekočem poslovnem letu in s tem ugotovljenim izidom tudi višino akontacije davka iz dejavnosti, dohodnine.

Tisti podjetniki, ki registrirajo podjetje proti koncu poslovnega leta običajno pričakujejo negativni poslovni izid, izgubo in s tem nimajo obveznosti za določitev akontacije davka. V kolikor se po zaključku poslovnega leta, ob pripravi letnega davčnega obračuna le ugotovi pozitivni poslovni izid, dobiček, se izračunan davek/dohodnina plača v celoti, brez zmanjševanja za že vnaprej plačane akontacije.

Kasneje, pri poslovanju podjetnika, se obračun akontacije davka izračuna na podlagi preteklega leta, ko se ugotovi poslovni in davčni izid podjetja.

Primer

Registracija s.p.: 1. julij 2013
Dobiček s.p. (prihodki-stroški-odhodki-olajšave) = davčna osnova 2013, znaša 6.000 €
Skladno z dohodninsko lestvico znaša davek 960 € (za plačilo 30.04.2014)

Izračun akontacije je sledeči:
6000/6*12=12.000 € (davčna osnova preračunana za celo leto)
Davek (I+II dohod.razred) = 2.357,65 €
Mesečna akont. (jan. 14 → l. 14) znaša 196,47 €

Podjetnik plačuje akontacijo izračunanega davka do naslednjega oddanega davčnega obračuna ali odločbe DURS-a o spremembi (npr. po zahtevku za znižanje akontacije).

Določitev akontacije davka za d.o.o.

Za gospodarske družbe velja enako, po prejemu sklepa sodišča o vpisu subjekta v sodni/poslovni register morajo tudi te napovedati DURS-u načrtovane prihodke in odhodke v tekočem poslovnem letu in s tem ugotovljenim izidom tudi višino davka od dohodkov pravnih oseb (davek od dobička).
Izračun akontacije je bolj preprost zaradi enotne stopnje, postopek sicer enak.

Primer

Vpis družbe (d.o.o.): 1. julij 2013
Dobiček d.o.o. (prihodki-stroški-odhodki-olajšave) = davčna osnova 2013, znaša 6.000 €
Skladno z ZDDPO znaša davek 1.080 € (za plačilo 30.04.2014)

Izračun akontacije je sledeč:
6.000/6*12=12.000 € (davčna osnova preračunana za celo leto)
Davek 17%: 2.040€
Mesečna akont. (jan. 14 → l. 14) znaša 180 €

Družba plačuje akontacijo izračunanega davka do naslednjega oddanega davčnega obračuna ali do odločbe DURS-a o spremembi (npr. po zahtevku za znižanje akontacije).

Več o računovodstvo na naših izobraževanjih in svetovanju.

Pripravila Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja