Go to Top

Koledar poročanja za april 2014

Za mesec april 2014 ne pozabite naslednjih pomembnih rokov za poročanje.

DATUM DOGODEK
Do 10. aprila
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2014 in trimesečno obdobje januar-marec 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2014 in trimesečno obdobje januar-marec 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za marec 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje januar – marec 2014
Do 15. aprila
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za marec 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za marec 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za marec 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje januar – marec 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje januar – marec 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2014
 Do 18. aprila
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za marec 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2014
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2014
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2014
 • Obrazec SN11, SN44 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2014
 • Obrazec SN22, SN55 – letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2014
Do 21. aprila
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2014
 • Obrazec DDV-O za marec 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2014 (op. plačilo DDV je 30. 5.)
 Do 22. aprila
 • Obračuni DDPO in DohDej za leto 2013 v elektronski obliki preko sistema eDavki; skrajni rok za plačilo davka in akontacij ostaja nespremenjen – gre za podaljšan rok za oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2013.
 Do 25. aprila
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca (začetek vnosa 18. 4.)
 Do 30. aprila
 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za marec 2014 in za obdobje januar do marec 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za marec 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2014
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2014
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2014 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar–marec 2014
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2013
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2013
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2013

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja