Go to Top

Posebnosti in zakonski roki za normirance

Zavezanci, ki so v letu 2013 na novo začeli opravljati dejavnost, bodo v letu 2014 prvič predložili davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Posebnosti in zakonski roki za normirancePosebnosti za normirance

  • V obračunu (tj. davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) se izračuna davčna obveznost za leto 2013
  • Davčna obveznost se zmanjša za morebitni znesek odtegnjenega davka in za že obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
  • V obračunu za davčno leto 2013 se izračuna tudi akontacija dohodnine (ali predhodna akontacija) za tekoče leto 2014
  • Akontacija se plačuje v mesečnih ali trimesečnih obdobjih
  • Dokler ni določena nova akontacija v tekočem davčnem letu se plačuje akontacija v rokih in višini, kot se je plačevala v letu 2013
  • Če je akontacija po davčnem obračunu za leto 2014 višja, se mora razlika plačati za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije; če je manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov zavezancu vrnejo

Zakonski roki za normirance

  • Premalo obračunana dohodnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh od dneva predložitve obračuna davčnemu organu oziroma najkasneje do 30. aprila 2014
  • Preveč obračunana dohodnina se vrne v 30 dneh od predložitve obračuna davčnemu organu
  • Akontacijo je potrebno plačati na zadnji dan obdobja na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v 10 dneh

Več o mesečnih obveznosti normirancev lahko izveste tukaj. Vsa dodatna pojasnila in primere iz praske pa bomo razložili na izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja