Go to Top

Koledar poročanja marec 2014

Za mesec marec 2014 ne pozabite naslednjih pomembnih rokov za poročanje. Konec marca morajo tudi vsi podjetniki oddati letna poročila.

Vse podjetnike želimo posebej opozoriti na oddajo letnih poročil. Do 31. marca morajo vse gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in društva oddati na AJPES predložiti letna poročila.

DATUM DOGODEK
Do 1. marca
 • Elektronsko pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene pred 1. 7. 2013 in še trajajo, ter iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih pred 1. 7. 2013, ki še trajajo
Do 10. marca
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2014
 Do 15. marca
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu februarju 2014; fizične osebe, ki pošiljajo po pošti, do 17. 3. 2014
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2014
do 17. marca
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za februar 2014 (sprememba najnižje osnove za ZZ)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ (32,17 EUR) in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za februar 2014 (prispevki za ZZ so 8,09 EUR + 24,27 EUR, tj. 32,36 EUR)
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za februar 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2014
 do 18. marca
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za februar 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2014
 do 20. marca
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2014
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2014
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2014
 • Obrazec DDV-O za februar 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za februar 2014 (op. plačilo DDV je 31. 3.)
 do 21. marca
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja (začetek vnosa 14. 3. 2014)
 do 31. marca
 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za februar 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2014
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2014
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2014
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2014 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične strank

Če ste v dvomih, kako pripraviti zaključno bilanco, se lahko udeležite delavnice, na kateri vam bomo pojasnili vsa vaša vprašanja. Delavnica bo 7. marca na Data d.o.o., zato pohitite s prijavo.

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja