Go to Top

Podjetništvo

Analiza trga na področju higienskih izdelkov na Poljskem

Kljub upočasnitvi gospodarske rasti se je v letu 2010 nadalje okrepila prodaja na področju higienskih izdelkov. Zaradi napete situacije na delovnem trgu in omejene rasti plač so kupci iskali cenejše alternative k vrhunskim proizvodom. Pozitivni demografski trendi na Poljskem so pripomogli h povečani prodaji higienskih izdelkov za dojenčke upad ženske populacije pa je negativno vplival na prodajo ženskih higienskih izdelkov.
Nadaljuj z branjem

Število zaposlenih v javnem sektorju – december 2011

AJPES spremlja število zaposlenih pri osebah javnega prava (neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov) na podlagi opravljenih ur ki jih sporočajo skupaj z ostalimi podatki o izplačanih plačah za posamezni mesec (na obrazcu 1-ZAP/M za namen statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah).Nadaljuj z branjem

Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

V skladu z Zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnostih ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic – ZPVAS (Uradni list RS št. 5/94 38/94 69/95 22/97 56/99 72/00 in 87/11) je agrarna skupnost opredeljena kot skupnost fizičnih in pravnih oseb na podlagi pogodbe ki imajo skupne pravice dolžnosti in obveznosti določene z zakonom in pravili agrarne skupnosti. Drugi odstavek 2. člena ZPVAS nadalje določa da agrarna skupnost ni pravna oseba tretji odstavek tega člena pa določa da ima agrarna skupnost svoj TRR pri poslovni banki.Nadaljuj z branjem

Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2012 (17.2.2012)

Dolžniki so v 2. krog obveznega in prostovoljnega pobota v letu 2012 – skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih – prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 868.865.390 evrov pobotanih pa je bilo 56.838.445 evrov. Delež pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 6 5 % glede na dejansko sodelujoče obveznosti pa 12 9 %. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je tako v 11. krogih obveznega večstranskega pobota (od aprila 2011) skupaj zmanjšala za 722 9 milijonov evrov. Nadaljuj z branjem

Nadaljnji postopki za ratifikacijo ACTE so »zamrznjeni«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav je danes sodeloval na javni predstavitvi mnenj o Trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) ki je potekala v Državnem zboru RS. Minister je ocenil da je postopek za podpis ACTE sicer tekel v skladu z običajno proceduro ki pa se ni izkazala kot zadostna oz. primerna saj je očitno prišel na mizo sporazum ki je nesporazum.Nadaljuj z branjem

Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (132. JR)

Sklad je 17. 2. 2012 v Uradnem listu RS št. 12/12 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene. Razpoložljiva višina sredstev je 3.030.000 00 EUR. Rok za oddajo vloge je 16. 3. 2012.Nadaljuj z branjem

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2013-2014

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11 in 72/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo 61/06-ZDru-1 112/07 in 9/11) Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture vzgoje znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS št. 14/93 MP št. 4/93) in Protokola osemnajstega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti (Program povezanih dejavnosti PROTEUS) podpisanega 5. decembra 2011 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Bleiweisova cesta cesta 30 1000 Ljubljana objavljaNadaljuj z branjem

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter menedžerji: potrebne so prioritete in pospešek

Včeraj popoldne je upravni odbor Združenja Manager na 14. redni seji gostil ministra RS za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovana Žerjava. Minister in člani UO Združenja Manager so se strinjali da se hitro oblikovanje socialne kapice umesti med prednostne ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja. Managerji so resornega ministra spodbudili k čim hitrejšemu oblikovanju prioritet vlade – minister je ocenil da bodo pripravljene v mesecu dni – ter nato predvsem k njihovemu hitremu izvajanju. Na pobudo ministra so se dogovorili tudi za oblikovanje skupne delovne skupine.Nadaljuj z branjem