Go to Top

Podjetništvo

Vsaka kapljica šteje!

V Sloveniji je dnevna poraba vode na osebo v povprečju 150 litrov v mestih pa je lahko še večja. Veliko vode pa v gospodinjstvih porabimo predvsem zaradi nepremišljenega ravnanja: med umivanjem zob ne zapremo pipe kotliček pušča… in mimogrede v odtok izginejo litri vode. Neracionalna poraba vode pa se ne odrazi le na računih temveč zavržemo pomembno dobrino ki marsikje ni samoumevna.Nadaljuj z branjem

Vabilo na novinarsko konferenco o Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012

Demografske spremembe v Evropski uniji ter tudi v Sloveniji predstavljajo realnost sedanjega časa. Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 predstavlja odgovor Evropske unije na demografske izzive ki so posledica vse daljšega trajanja življenja in maloštevilnih mladih generacij. Nadaljuj z branjem

Novosti pri izplačilu socialnih transferjev

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je 10. februarja 2012 sporočilo da je izvedlo nakazilo denarne socialne pomoči za 4.377 prosilcev ki so nove vloge za denarno socialno pomoč vložili decembra lani ter tudi okvirno 1.500 prosilcev za izredno denarno socialno pomoč. Drugi decembrski vlagatelji vlog za denarno socialno pomoči katerih vlog do tega tedna ni bilo mogoče rešiti in januarski vlagatelji bodo izplačilo prejeli 20. februarja. Nadaljnja izplačila bodo izvedena v skladu s terminskim načrtom izplačil transferjev v letu 2012Nadaljuj z branjem

Povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Peking, Kitajska, 23. do 28. marec 2012 in na pripravljalnem seminarju Poslovni običaji na Kitajskem Ljubljana 14. marec 2012

V času od 23. do 28. marca 2012 JAPTI organizira izhodno gospodarsko delegacijo na Kitajsko (Peking) v okviru katere se bodo slovenska podjetja udeležila enega izmed največjih poslovnih dogodkov na Kitajskem in sicer visoko tehnološko poslovno konferenco »International technology transfer Beijing conference 2012« (ITTC 2012).Nadaljuj z branjem

Na obisku v Sloveniji Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

V okviru rednih obiskov ki jih izvajajo po državah članicah Sveta Evrope ki so ratificirale Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Konvencijo) je te dni na obisku v Sloveniji delegacija Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Gre za četrti redni obisk v Sloveniji.

Nadaljuj z branjem