Go to Top

Dohodka v tuji državi ne bo več mogoče skriti

DURS opozarja davčne zavezance, rezidente Slovenije, ki prejemajo dohodek iz zaposlitve v tujini, naj vlagajo napovedi za odmero dohodnine, saj bodo v letu 2015 lahko pridobili vse podatke o osebah, ki ne prijavljajo dohodkov iz zaposlitve v drugi državi EU. 

dohodek iz zaposlitveKatere olajšave lahko uveljavljajo Slovenci, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu, prebivajo pa v Sloveniji, si lahko preberete tukaj. S 1. januarjem je novela Zakona o dohodnini namreč ukinila olajšavo za čezmejne delovne migrante, s katero so lahko zmanjšali davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja v tujini, zato je pomembno vedeti, katere pravice in obveznosti še imajo.

Dvojna obdavčitev

Dvojna obdavčitev je bila odpravljena z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). Odprava dvojne obdavčitve pomeni, da se davek v Sloveniji zmanjša le za znesek davka, ki je bil plačan v tuji državi. Če pa zavezanec v tujini plača nižji davek, je potrebno to razliko v Sloveniji doplačati.

Pridobitev podatkov o dohodkih iz tujih držav

V letu 2015 bo DURS na podlagi določb evropskega prava iz drugih držav prejel podatke o dohodkih iz zaposlitve slovenskih rezidentov v drugih državah članicah EU. Dobili bodo vse podatke o dohodkih,ki so bili prejeti po 1. januarju 2014.

Zato DURS opozarja vse, ki ne prijavljajo vseh svojih dohodkov iz zaposlitve v drugi državi, naj vlagajo že medletne napovedi za odmero akontacije in tako redno plačujejo dohodnino v Sloveniji že med letom.

Kakšne so globe?

Če ne boste upoštevali opozoril, vas lahko DURS oglobi za prekršek. Za nepredložitev davčne napovedi vas lahko doleti globa od 250 EUR in 400 EUR, za predložitev nepravilnih podatkov pa globa od 1.200 EUR in 15.000 EUR.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja