Go to Top

Brezplačno delo – 2. Del: Medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo in osebno dopolnilno delo

V prvem delu serije člankov, ki obravnavajo brezplačno delo, smo obravnavali volontersko pripravništvo in kratkotrajno delo, v drugem pa se bomo osredotočili na medsebojno sosedsko pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, prostovoljstvo in osebno dopolnilno delo.

Medsebojna sosedska pomoč

Sosed lahko sosedu brezplačno pomaga pri vseh opravilih, vendar le pod pogojem, da kdo od njiju nima registrirane pridobitne dejavnosti. Tudi pomoč med takšnima sosedoma pa je mogoča brez plačila, če delo ne spada v dejavnost, ki jo ima eden od sosedov registrirano kot pridobitno dejavnost in se delo ne opravlja na stvareh, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

Delo v lastni režiji

Gre za opravljanje del na stvareh v osebni lasti, ki ni v nasprotju z drugimi predpisi. Pri delu v lastni režiji lahko lastniku pomagajo zakonec ali zunajzakonski partner, starši, stari starši, otroci in vnuki, v kolikor to ni v neskladju z zakonom.

 Nujno delo

Gre za dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odstranjevanju posledic takih nesreč.

Prostovoljsko delo

Prostovoljsko (pa tudi humanitarno, karitativno in dobrodelno) delo je delo, ki ga posameznik, brez pričakovanja plačila ali materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Za prostovoljsko delo pa se ne šteje brezplačno opravljanje dela:

  • za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,
  • ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist,
  • za katero je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi,
  • če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa Zakon o prostovoljstvu, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe,

Osebno dopolnilno delo

Za osebno dopolnilno delo gre, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči (npr. v gospodinjstvu in le-temu podobna dela), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje OZS.

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja