Go to Top

Blagajna v podjetju je obvezna

Blagajna velikokrat spregledana

Blagajna oziroma blagajniško poslovanje je v podjetju obvezno, kadar posluje z gotovino ali plačilnimi karticami. Velikokrat se zgodi, da podjetja nanjo pozabijo in ne vodijo blagajniškega dnevnika, zato v nadaljevanju predstavljamo pomembnost in način vodenja.

Obračunajte si plačo!

Gotovinsko poslovanje

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) obstajajo določene omejitve pri poslovanju med podjetjem in fizično osebo. Podjetja kot plačilo v gotovini ne smejo sprejeti več kot 5.000 evrov. Kar je več kot navedeni znesek, je potrebno transakcijo opraviti preko bančnega nakazila. Dodatna omejitev po Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku je pri poslovanju med podjetji, saj je lahko plačilo v gotovini za dobavljeno blago ali opravljeno storitev le do višine 420 evrov. Blagajna vključuje vse prejemke in izdatke v gotovini in s plačilnimi karticami.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Interni akti podjetja

Samostojni podjetniki imajo praviloma prost pretok denarja, zato se blagajna pri njih uporablja večinoma le v primerih kadar imajo na primer dejavnost gostinstvo, maloprodajna trgovina ipd. V teh dejavnostih se blagajna smiselno vzpostavi že zaradi kontrole pravilnega stanja. Družbe morajo v svojih internih aktih obvezno določiti pravila blagajniškega poslovanja kot tudi blagajniški maksimum gotovine. Iz akta mora biti moč razbrati, kdo so odgovorne osebe za ravnanje z blagajno, omejitve glede plačevanja blaga in storitev in drugih izplačil iz blagajne – seveda upoštevajoč zakonska določila po Zakonu o davčnem postopku in pripadajočem Pravilniku.

Želite več informacij o popoldanskem s.p.?

davčno svetovanje

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Blagajna po SRS2016

Blagajna je predstavljena v Slovenskih računovodskih standardih (2016) med denarnimi sredstvi, standard 7. Gotovina je denar v blagajni in sicer v obliki bankovcev (papirnatega denarja) in kovancev. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni transakcijski račun pri banki (na primer vnovčenje kartic).

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Vodenje blagajniškega poslovanja

Večinoma podjetja vodijo blagajniško poslovanje s pomočjo računalniških programov, ki so v sklopu z ostalimi poslovnimi knjigami podjetja (glavna knjiga, davčne evidence itd.). Nekatera podjetja se odločijo tako, da se blagajna vodi ročno. To pomeni, da kreirajo knjigovodske listine ročno.

Blagajniško poslovanje vsebuje listine:

  • Blagajniški prejemek, za vsako povečanje denarnih sredstev v blagajni
  • Blagajniški izdatek, za vsako zmanjšanje denarnih sredstev v blagajni
  • Blagajniški dnevnik, vsebuje prejemke in izdatke ter stanje blagajne na določen dan

Stanje se mora ujemati s stanjem na ustreznem kontu. Blagajna ne more izkazovati negativnega stanja.

Želim se prijaviti na e-novice

Ponazoritev blagajniškega poslovanja

blagajna v podjetju

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK (stanje gotovine* v blagajni)

BLAGAJNIŠKI IZDATEK (zmanjšanje denarnih sredstev v blagajni)

*pod besedo gotovina razumemo bankovce in kovance ter vnovčenje plačilnih kartic kupcev

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja