Go to Top

Betoniranje: poslovna priložnost za čas rasti

Betoniranje: poslovna priložnost za čas rasti - Data d.o.o.

 

Z otoplitvijo in gospodarsko rastjo bo več povpraševanja tudi po takih dejavnostih kot je betoniranje.

Betoniranje sicer sodi v Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008) pod »Druga specializirana gradbena dela« pod šifro 43.990.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Tudi v naših novicah smo sicer že pisali o rasti gradbeništva v zadnjem obdobju. Če se boste odločili za odprtje podjetja in za dejavnosti izbrali dejavnosti s področja gradbeništva, vas verjetno zanima tudi, kako v svoj nabor dejavnosti dodati betoniranje.

Betoniranje je obrtna dejavnost

Podjetniki, ki se bodo odločili za opravljanje dejavnosti betoniranja morajo vedeti, da se lahko opravlja le kot obrtna dejavnost. Zaradi te umestitve zahteva  obrtno dovoljenje ter primerno izobrazbo. V primeru betoniranja je to lahko srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri ali nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK).

Izvajalec dejavnosti mora za betoniranje na zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, na nezahtevnih in enostavnih oziorma manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte. Pri manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektih je odgovorni vodja del tudi posameznik, ki ni nujno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. Ta namesto z žigom svojo strokovnost izkazuje s potrdilom o opravljenim osnovnem strokovnem izpitu za posamezno področje.  Možnost je tudi v primeru izvajanju betoniranja na le posameznih delih imenovanje vodje posameznih del, torej za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.

Poleg obrtnega dovoljenja je za pravico opravljanja obrtne dejavnosti betoniranja zahtevan tudi vpis v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pred vpisom mora predlagatelj že biti ustrezno statusno organiziran in mora že izpolnjevati pogoje za nosilca obrtne dejavnosti.

> Vas zanima več o pridobivanju gradbenih dovoljenj po novem?

Preverite tudi, katere dejavnosti s področja gradbeništva ne potrebujejo pridobitve obrtnega dovoljenja!

betoniranje

Betoniranje: Menjava nosilca dejavnosti, izumitelj in osnovni strokovni izpit

Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti imetnika obrtnega dovoljenja, ga mora imetnik nadomestiti v šestih mesecih. V kolikor ga v tem času ne nadomesti, mu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) dovoljenje odvzame in ga izbriše iz obrtnega dovoljenja. Ko je nosilčeva odsotnost utemeljena (vojaška dolžnost, bolezen), pa OZS dovoli imetniku obrtnega dovoljenja začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta.

Pri pridobivanju dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti je izjema izumitelj. Ta lahko na podlagi pridobljenih patentov pridobi pravico do opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega naziva. Vendar pa se morajo v tem primeru patenti nanašati na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Osnovni strokovni izpit za betoniranje se sicer opravi na Inženirski zbornici Slovenije. Splošni osnovni strokovni izpit se opravlja ustno, med tem ko je posebni različen glede na vsebino – ustno ali pisno. Pogoji za pristop k izpitu so ustrezne delovne izkušnje, ki so različne glede na dopolnjeno izobrazbo kot tudi glede na to ali gre za tehnično projektiranje, odgovorno vodjo del ali vodjo posameznih del.

Če se odločite za betoniranje, se zavarujte za škodo

Še preden se odločite za opravljanje dejavnosti betoniranja, se morate zavarovati za škodo. Zakonodaja namreč določa, da mora biti projektant, izvajalec, nadzornik in revident za ves čas opravljanja dejavnosti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo. Ta ne sme biti nižja od 41.000 evrov.

V sklopu zavarovanja mora le-ta kriti odgovornost podjetja za ravnanje vseh oseb, ki za podjetje opravljajo naloge odgovornega projektanta, odgovornega revidenta, odgovornega vodjo del in odgovornega nadzornika.

SPOT

 

 

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja