Go to Top

Obročno plačevanje glob in ostalih prekrškovnih obveznosti

Fizična ali pravna oseba, ki ne zmore plačati naložene globe v enkratnem znesku, lahko na pristojni finančni urad posreduje prošnjo za obročno plačilo globe. Za obročno plačevanje glob in drugih terjatev ni treba prilagati nobenih dokazil, saj odobritev ni pogojena s socialnim položajem prosilca oziroma njegovim premoženjskim stanjem.

>>> Iščete priložnosti za dodaten zaslužek? Obiščite naše brezplačno izobraževanje Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Z vlogo lahko zaprosi za obročno plačilo globe, izrečene po enem ali več izvršilnih naslovih (odločba o prekršku, plačilni nalog).

Finančni urad odobri obročno pačilo globe največ za obdobje enega leta. Oziroma v 12 mesečnih obrokih, ob upoštevanju zneskovne omejitve posameznega obroka, in sicer:

obročno plačevanje glob

  • za fizično osebo ter odgovorno osebo sme znašati najmanjši obrok za plačilo globe 20 evrov;
  • za pravno osebo, samostojnega podjetnika in fizično osebo z dejavnostjo sme znašati najmanjši obrok za plačilo globe 200 evrov.

Kdaj in na kakšen način se vloži vloga za obročno plačevanje glob?

Zakon o prekrških (ZP-1) ne predpisuje posebne oblike vloge oziroma obrazca. Na Fursu pojasnjujejo, da mora prosilec v vlogi obvezno navesti naslednje podatke.

  • Svoje identifikacijske podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov, davčno številko).
  • Podatke o samem izvršilnem naslovu (vrsto akta iz katerega izhaja obveznost, npr. odločba o prekršku, plačilni nalog, sodba, sklep, itd, datum in številko izvršilnega naslova, navedbo prekrškovnega organa, ki ga je izdal ter obveznost, ki izhaja iz izvršilnega naslova).
  • Število obrokov (od 2 do največ 12, ob upoštevanju zneskovne omejitve).

>>> Izterjava: FURS ne čaka dolgo

Vloga za obročno plačilo glob oziroma prekrškovnih terjatev se vloži na pristojni finančni urad. In sicer:

  • za prekrškovne terjatve, ki jih izreka Policija na Finančni urad Maribor;
  • za terjatve ostalih prekrškovnih organov (npr. sodišča, mestna redarstva, medobčinski inšpektorati, Inšpektorat RS, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Tržni inšpektorat RS, itd.,) na Finančni urad Murska Sobota;
  • za prekrškovne terjatve, ki jih izreka Furs, na finančni urad, pri katerem je storilec oziroma kršitelj vpisan v davčni register.

Vloga z obročno plačilo globe se vloži po preteku roka za plačilo globe. Na Fursu priporočajo, da prosilci vlogo posredujejo šele po prejemu opomina, ki ga Furs posreduje takoj po prejemu predloga za izterjavo s strani prekrškovnega organa. Furs namreč vloge za obročno plačilo globe ne more vsebinsko obravnavati dokler s strani predlagatelja oziroma prekrškovnega organa ni vložen predlog za prisilno izterjavo.

>>> Ustanovitev podjetja je na VEM točki DATA povsem preprosta! Pred tem pa preverite, kakšne sploh so prednosti samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja