Go to Top

Avtorska pogodba in napoved dohodnine 2016

Avtorska pogodba in napoved dohodnine 2016: vse na enem mestu!

prednosti_slabosti_samozaposlitve hobi Abeceda poslovanja

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek, ki ni delovno razmerje, kot npr. dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek verskih delavcev. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznega posla v neodvisnem razmerju.

Izračun za avtorsko in podjemno pogodbo ter občasno delo

Avtorska pogodba in napoved dohodnine 2016Kaj je davčna osnova avtorskega dohodka?

Davčna osnova je bruto dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost in 10-odstotne normirane stroške.

Od tako ugotovljene davčne osnove se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov. Akontacija dohodnine se ne izračuna in ne plača ob izplačilu dohodka dijaku ali študentu, ki izpolnjuje pogoje za študentsko olajšavo (pogoj statusa in starosti), za delo po študentski napotnici, če ne presega 400 evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve

Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja rezidenta se ne plača, če ne presega 20 evrov. Dohodek se všteva v letno davčno osnovo.

Prejemnik dohodka z drugega pogodbenega razmerja lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela. Navedeni dejanski stroški se zavezancu priznajo na podlagi dokazil, in sicer pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela se lahko uveljavlja:

Prijava na brezplačno izobraževanje Zasluži denar s hobijem in idejo

  • v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja – prejemnik dohodka od osebe, ki ni plačnik davka (npr. tuji izplačevalec);

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

  • s predpisanim pisnim zahtevkom – prejemnik dohodka-nerezident, ki dohodek iz drugega pogodbene ga razmerja prejme od osebe – plačnika davka, ki je ob izplačilu tega dohodka (v obračunu davčnega odtegljaja – obrazcu REK-2) izračunal in plačal davčni odtegljaj z upoštevanjem 10 odstotkov normiranih stroškov;
  • s predpisanim pisnim zahtevkom pri sestavi informativnega izračuna (za leto 2016 do 6. februarja 2017) ali v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine – prejemnik dohodka-rezident, ki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja prejme od osebe – plačnika davka, ki je ob izplačilu tega dohodka (v obračunu davčnega odtegljaja – obrazcu REK-2) izračunal in plačal davčni odtegljaj z upoštevanjem 10 odstotkov normiranih stroškov.

Veste, katere so spremembe na REK obrazcih za dohodke od januarja 2017 dalje?

Prijava na izobraževanje Abeceda poslovanja

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja