Go to Top

Davčna obravnava avtorskih honorarjev

Davčno obravnavo avtorskih honorarjev doseženih v okviru delovnega razmerja je treba presojati ob poznavanju vseh dejstev in okoliščin posameznega primera. Za določitev davčne obravnave je pomembna ekonomska vsebina posamezne avtorske pogodbe.

Avtorska pogodba: Davčna obravnava avtorskih honorarjevAvtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače določeno.  Katera dela, ki jih opravi posameznik, se šteje med avtorska dela, ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Za avtorska dela veljajo zlasti:

  • govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
  • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
  • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
  • koreografska in pantomimska dela;
  • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
  • avdiovizualna dela; itd.

Več o avtorskih delih smo pisali že tukaj.

Primerjalni kalkulator za izračun avtorskega honorarja najdete na povezavi.

Kalkulator za izračun avtorskega honorarja

Davčna obravnava avtorskih honorarjev

Avtorski honorar, ki ga zaposleni prejme od svojega delodajalca izven plačila za delo po redni pogodbi o zaposlitvi, je obdavčen kot dohodek iz delovnega razmerja (Zakon o dohodnini – ZDoh-2).

Avtorski honorar (za delo, ki ni dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi) se ne všteva v osnovo za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo od dohodkov iz delovnega razmerja.

Od tovrstnih avtorskih honorarjev se obračunajo in plačajo prispevki kot se obračunajo od dohodka iz drugega pravnega razmerja, in sicer:

  • prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %,
  • prispevke za posebne primere zavarovanje po stopnji 8,85 % in
  • prispevek za poškodbe pri delu po stopnji 0,53 %.

Potrebujte nasvet podjetniškega svetovalca? Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Želite izvedeti več o obdavčitvi različnih oblik zaslužka? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja