Go to Top

Alkotest na delovnem mestu?

Alkotest oziroma preizkus alkoholiziranosti delodajalec sme izvesti na delovnem mestu, če so za to izpolnjeni pogoji. Testiranje lahko poteka na različne načine, vendar ga lahko izvaja le za to usposobljena oseba ali medicina dela.

Sumite, da je eden od vaših zaposlenih na delovnem mestu pod vplivom alkohola? Takšnega delavca ste v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu dolžni odstraniti z delovnega mesta. Vendar pa brez predhodno zapisanih pravil, kako lahko ugotavljate alkoholiziranost, pri delavcu ne boste mogli opraviti alkotest in mu dokazati alkoholiziranosti.

Zakonska podlaga za alkotest…

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) zahteva upoštevanje internega akta, kjer je opredeljen postopek in posledice alkoholiziranosti na delovnem mestu. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti oz. prepovedanih drog na delovnem mestu Vam lahko pripravimo tudi pri podjetju Data d.o.o., in sicer tako, da je učinkovit in usklajen z zakonodajo. Pravilnik Vam bo ob morebitnem obisku v podjetju, navadno pregledal tudi inšpektor za delo.

Alkotest in odstranitev delavca pod vplivom alkohola

Omenjen zakon v četrtem odstavku 51. člena konkretno navaja, da mora delodajalec delavca, odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa, če je:

  • delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc;
  • je pod vplivom substanc ali zdravil, ki vplivajo na njegovo psihofizično sposobnost;
Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Najbolje je torej, da delodajalec v internem aktu (pravilnik o alkoholu, drog ali drugih prepovedanih substanc ) opredeli postopek in način ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu in tudi sankcije za delo pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, vključno z odstranitvijo delavca z delovnega mesta.

Alkotest – načini testiranja

Alkotest sme izvajati le usposobljena oseba, ki je tudi imenovana v internem aktu. Lahko pa se testiranje izvede tudi z napotitvijo delavca na medicino dela, kjer se opravi test z odvzemom krvi. Pomembna je za postopek testiranja tudi prisotnost vsaj dveh prič med izvajanjem testiranja. Sam postopek ali način testiranja v zakonodaji ni opredeljen, vendar se v praksi za testiranje običajno uporablja alkotest ali etilometer.

Alkotest predstavlja posredno merjenje koncentracije alkohola v krvi in to tako, da meri prisotnost etanola v izdihanem zraku. Tako je merjena le koncentracija alkohola v izdihanem zraku in ne dejansko koncentracija, ki je prisotna v krvi testirane osebe. Testirana oseba se mora strinjati z uporabo tega, posrednega, instrumenta in rezultatom. To strinjanje mora testiranec podpisati in mora zavzemati pisno obliko.

V primeru ne-strinjanja, lahko delodajalec nudi testiranje z etilometrom, ali pa zahteva zdravniški pregled z odvzemom vzorca krvi. Etilometer  tudi meri vsebnost alkohola v telesu na podlagi izdihanega zraka, a rezultat je mnogo bolj natančen  od alkotesta. Etilometer predstavlja tudi večjo napravo in je težje prenosljiva.

dohodnina kalkulator

Etilometer predstavlja merilo alkoholiziranosti, medtem ko je alkotest indikator. Alkotest mora biti, tako kot druge naprave, redno kalibriran, etilometer pa umerjen. Alkotest je navadno cenejši.

Kakšne pa so alternative za testiranje delojemalcev na vpliv drog, zdravil ali drugih substanc?

Poleg napotitve na odvzem krvi na medicino dela, obstaja več različnih načinov kako lahko delodajalec testira delojemalca ali je ta pod vplivom drog. Prednost teh testov je, da za zanesljiv rezultat potrebujete le 5-10 minut od odvzema vzorca. Na trgu lahko najdete indikativne teste, kjer se testira slina ali urin osebe.

Podjetje mora imeti pravno urejeno tudi testiranje za primer uporabo drog!

Testiranje na droge je potrebno izvesti v skladu Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Zato je priporočljivo imeti določen pravilnik za test na droge, kjer je jasno navedeno kdo, kdaj in kako se izvaja morebitno testiranje ter ravnanje pri morebitni ugotovitvi uporabe prepovedanih substanc s strani zaposlenega.

V kolikor zaposlujete…

Pri zaposlovanju delavcev, ste zakonsko zavezani tudi zaposlenega napotiti na zdravniški pregled na medicini dela, usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu in izdelave ocene tveganja za delovno mesto. Za vse od navedenega, kot tudi prijave zaposlenega v prispevke z M1 obrazcem, povprašajte pri podjetju Data d.o.o.!

 

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Morda vas zanima tudi:

  1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
  2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
  3. Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?
  4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
  5. Minimalna plača z novim letom višja!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja