Go to Top

Zneski pavšalnih prispevkov z aprilom višji

Popoldanski s. p.-jevci in sobodajalci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, morajo plačevati pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje, pa tudi pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednji se bodo z aprilom rahlo zvišali. Kakšni bodo torej zneski pavšalnih prispevkov?

>>> Če imate dobro idejo, je možnosti za dodatno delo ob službi dovolj. Lahko registrirate popoldanski s. p. ali pa priglasite osebno dopolnilno delo. Preden se zadeve lotite zares, pa se oglasite na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo, kjer boste lahko vaše poslovne ideje preverili z našimi strokovnjaki.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic.

Te osebe so iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Sem spadajo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.

Zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska.

Zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. aprila 2018 višji. Navedeni so v spodnji tabeli.

Vrsta pavšalnega prispevkaZnesek od
1. 4. 2017 do
31. 3. 2018
Znesek od
1. 4. 2018
dalje
za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20.
člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 - popoldanski s. p.) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2
(osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost,
pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)
33,01 EUR
mesečno
33,90 EUR
mesečno
za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20.
člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5
mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso
zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)
165,04 EUR
letno
ali
13,75 EUR
mesečno
169,50 EUR
letno
ali
14,12 EUR
mesečno

Zneski pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje

Sobodajalci in popoldanski s. p.-jevci, morajo plačevati tudi pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje.

zneski pavšalnih prispevkovPopoldanski s.p.-jevci za ta namen mesečno plačujejo 34,37 evra. Sobodajalci, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic, pa za zdravstveno zavarovanje odštejejo 14,32 evra na mesec. Zneske smo sicer natančneje predstavili v prispevku Pavšalni prispevki 2018: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?.

>>> Prispevki za popoldanski s. p. torej v letu 2018 skupaj znašajo 68,27 evra.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

>>> Ustanovitev podjetja je na VEM točki DATA povsem enostavna. Sam postopek natančno razlagamo na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja