Go to Top

Zdravniški pregled za delo – kdaj vse je obvezen?

Zdravniški pregled za delo – kaj pa delo po podjemni pogodbi?

Zdravniški pregled za delo je potreben, saj mora zdravnik medicine dela na podlagi zdravniškega pregleda oceniti, ali je delavec zmožen opravljati delo po pogodbi o zaposlitvi. Kaj pa če delavec dela preko podjemne pogodbe – mora tudi v tem primeru opraviti zdravniški pregled za delo?

Izračunajte si plačo!

Obveznost delodajalca, da delavcem zagotovi zdravniški pregled za delo

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delodajalci morate zagotavljati zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu v posameznih organizacijah in na določenem delovnem mestu.

Delavca morate na zdravstveni pregled napotiti še pred začetkom opravljanja dela, kot je določen v pogodbi o zaposlitvi.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kdo nosi stroške za zdravniški pregled za delo

Stroške preventivnega zdravstvenega pregleda nosi delodajalec. Velja namreč pravilo, da delavec zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za delo ne sme imeti nobenih stroškov. Delavca v tem smislu varujeta dva zakona:

  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 28. členu določa: »Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu«.
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki v 14. členu določa: »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj«.

pravno svetovanje

Podjemna pogodba in zdravniški pregled za delo

Oseba, ki opravlja delo po podjemni pogodbi, velja za odvisno osebo, ki opravlja delo za delodajalca. Skladno s tem je treba enako tolmačiti zakonodajo glede obveznosti opravljanja zdravniškega pregleda, kot pri delu na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Plačilo zdravniškega pregleda pa delavcu, ki opravlja delo po podjemni pogodbi, ne šteje za boniteto.

Če pa bi npr. delodajalec plačal zdravniški pregled za osebo, ki delo opravlja kot samostojni podjetnik, mora delodajalec s.p.-ju za plačilo stroškov pregleda izdati račun. Samozaposlene osebe (s.p.-ji) zakonsko sicer niso obvezane, da opravijo zdravniški pregled na medicini dela.

Želim se prijaviti na e-novice

Kdaj mora delavec opraviti zdravniški pregled

Delavec mora na zdravniški pregled za delo, če gre za prvo zaposlitev. Sicer pa obdobje, na katerega mora delavec opravljati zdravniški pregled za delo zavisi od dejavnikov tveganja, ki so opredeljeni za njegovo delovno mesto. Ta tveganja so izražena v Izjavi z oceno tveganja, ki jo za delodajalca pripravi varnostni inženir.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja