Go to Top

Zavod za zaposlovanje bo vračal prispevke za socialno varnost

Zavod za zaposlovanje RS je pripravil ukrep, namenjen delodajalcem z območij z visoko brezposelnostjo. Za zaposlitev brezposelne osebe bodo delodajalcem povrnili prispevke za socialno varnost.

Kateri delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov?

Zavod-RS-za-zaposlovanjeDelodajalci (podjetja), ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo in imajo sedež ali prebivališče v v območjih z visoko brezposelnostjo. Delodajalci lahko povračilo prispevkov uveljavljajo za tiste dejavnosti, ki jih na navedenem območju z visoko brezposelnostjo tudi dejansko opravljajo. Zaposlitev brezposelne osebe mora predstavljati novo, dodatno zaposlitev (razen upravičenih izjem).

Katere občine zajemajo območja z visoko brezposelnostjo?

Na območje z visoko brezposelnostjo sodijo delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v eni od naslednjih občin:

 • Pokolpje – Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika, Semič;
 • Maribor z okolico – Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Za koga se lahko uveljavlja povračilo?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo povračilo prispevkov, če ste prijavljeni med brezposelnimi in hkrati sodite v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih niste imeli redno plačane zaposlitve ali
 2. ste stari od 15 do 24 let ali
 3. niste dosegli stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali ste v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niste pridobili prve redne plačane zaposlitve ali
 4. ste starejši od 50 let ali
 5. živite sami in imate enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sami skrbite za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali je vaš zakonec brezposeln ali
 6. se boste zaposlili v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Sloveniji, ali
 7. pripadate etnični manjšini ali
 8. se štejete kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da brezposelna oseba prebiva na območju z visoko brezposelnostjo (t.j. na območju Pokolpja, Maribora z okolico, Hrastnika, Radeč ali Trbovelj), lahko prihaja tudi od drugod. Pomembno je, da ustreza navedenim skupinam in da se zaposli oziroma opravlja delo na enem od navedenih območij z visoko brezposelnostjo.

Več informacij dobite na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Ostale aktualne razpise najdete na povezavi.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja