Go to Top

Zasebno varovanje je tudi lahko izredno donosna dejavnost

Zasebno varovanje je tudi lahko izredno donosna dejavnost | Data d.o.o.

Ob obisku prireditev med prazniki, vsak med nami zasledi može, ki nudijo zasebno varovanje. Nekateri so bolj opazni, nekateri manj, a ni vredno dvakrat ponoviti, da so ti postavni možje in žene najverjetneje posebno usposobljeni podjetniki- zasebniki. Tako imajo registriran bodisi status samostojnega podjetnika (s.p.) ali svojo lastno družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Več o postopku registracije obeh pravnih oblik si lahko kdorkoli prebere na naši spletni strani pod zavihkom »Ustanovitev podjetja«, v temu sestavku si pa bomo pod drobnogled vzeli zasebno varovanje in pogoje, ki jih mora oseba, ki opravlja zasebno varovanje, izpolnjevati.

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

 

Zasebno varovanje je dejavnost, ki vključuje varovanje življenja, osebne varnosti, premoženja ljudi na varovanem območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja. Varovanje kot tako lahko obsega tako zagotavljanje varnosti z uporabo varnostnega osebja, kot tudi sisteme tehničnega varovanja.

 

Zasebno varovanje zahteva licenco

Za zasebno varovanje velja, da lahko podjetnik registrira bodisi d.o.o. ali s.p., vendar za opravljanje te dejavnosti potrebuje licenco. Dejavnost, ki jo tak podjetnik registrira, lahko najdemo v Standardni klasifikacij dejavnosti iz leta 2008 pod »Varovanje« (SKD 80.100). Ta vključuje opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti v zvezi s prevozom dragocenosti ali denarja z varnostnimi vozili. Nenazadnje vključuje celo dresiranje psov čuvajev in poligrafske storitve.

Poleg tega je za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja zahtevana tudi primerna nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) - varnostni tehnik. Posebni pogoji za pridobitev te NPK so tudi izobrazba. Tako se za dejavnost varovanja zahteva srednja strokovna izobrazba s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike in najmanj pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja ali srednja poklicna šola s štirimi leti dela na teh področjih in pol leta delovnih izkušenj pri imetniku licence.

Zahtevano je tudi opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega tehnika v skladu z zakonom, ki to ureja, in uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del varnostnega tehnika.

Licenco za opravljanje ene ali več oblik varovanja podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve.

Informativni izračun dohodnine

Za zasebno varovanje mora tudi podjetje izpolnjevati pogoje

Zasebno varovanje je tudi lahko izredno donosna dejavnosTako mora tako podjetje za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlovati varnostnega menedžerja (ali mora biti registriran kot s.p.). Povezane osebe morajo biti varnostno preverjene (MNZ) in zoper prosilca ne sme biti uveden postopek odvzema licence ali zanj v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja. Za zasebno varovanje mora podjetje imeti v delovnem razmerju ustrezno strokovno usposobljeno varnostno osebje (vsaj enega varnostnega tehnika), mora imeti interni akt, ki določa oznake, delovno obleko opremo in vozila, ki jih uporablja, in mora biti lastnik ali najemnik poslovnih prostorov znotraj Republike Slovenije.

Opravljaje dejavnost zasebnega varovanja je tudi pogojeno z zavarovanjem odgovornosti za škodo in ta ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezni zavarovalni primer oz. 84.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Zasebno varovanje zahteva tudi obdobno strokovno izpopolnjevanje in preizkus

Tako se mora oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo poleg »vstopnih pogojev«, tudi vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika. Uspešno mora opraviti tudi obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Pravna podlaga:
Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja