Go to Top

Čakalne vrste zaradi dodatnih omejitev za odpiranje s. p.

Od 1. januarja 2016 bodo morali bodoči samostojni podjetniki, ko se bodo odločili za odpiranje s. p., upoštevati dodatne omejitve. Po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) trenutno na vpis v Poslovni register Slovenije skupaj čaka 367 bodočih samostojnih podjetnikov, 581 pa jih je bilo v letošnjem letu že vpisanih register.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Naše izobraževanje, kjer vam povemo vse o registraciji podjetja, kaj potrebujete za to in kaj morate storiti pred, med in po registraciji podjetja, je brezplačno!

Več informacij

V čakalnih vrstah za odpiranje s. p. 367 bodočih podjetnikov

Kot so pojasnili na Ajpesu, je v čakalni vrsti trenutno 186 samostojnih podjetnikov, ki so želeli svoje podjetje registrirati s 1. januarjem 2016. Takih, ki so predlagali datum vpisa za odpiranje s. p. med 2. in 7. januarjem 2016, pa je po podatkih Ajpesa še 181.

Na Ajpesu pojasnjujejo, da so zamude pri odpiranju s. p. nastale, ker Inšpektorat RS za delo še ni vzpostavil neposrednega vpogleda v njihovo prekrškovno evidenco. Komunikacija in poizvedba poteka preko elektronske pošte, odgovori pa zaradi velikega števila oseb, ki se odločajo za odpiranje s. p., prihajajo z večdnevno zamudo.

Ajpes je namreč od 1. 1. 2016, ko so vstopile v veljavo nove omejitve iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), pred vpisom samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije preveriti:

  • Ali je bila osebi, ki želi registrirati status samostojnega podjetnika, v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali Finančne uprava RS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno (gre za povsem novo omejitev, ki jo morajo z letošnjim letom upoštevati bodoči samostojni podjetniki).
  • Ali je bila oseba, ki želi registrirati status samostojnega podjetnika pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in ali je vpisana v kazensko evidenco (gre za omejitev, ki velja že od prej in se z novim letom ni spremenila).

Že ob oddaji vloge za odpiranje s. p., pa se v sistemu e-VEM samodejno preveri:

  • ali je oseba, ki se je odločila za odpiranje s. p., objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčni obračunov za zadnjih 12 mesecev. Do 1. januarja 2016 se je preverjal samo zadnji objavljeni seznam davčnih neplačnikov,
  • ali je na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25 odstotkov,
  • ali je bila oseba udeležena z več kot 50 odstotnim neposrednim deležem v kapitalu d. o. o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (gre za povsem novo omejitev, ki jo morajo z letošnjim letom upoštevati bodoči podjetniki in samostojni podjetniki).

odpiranje s. p.

O neuspešnih registracijah nimajo podatkov

Večina omejitev se preverja od februarja 2014, zastoje pa trenutno povzročajo nove omejitve le zaradi “ročnega” preverjanja podatkov pri Inšpektoratu RS za delo.

Ajpes nima podatka o številu oseb, ki niso smele registrirati s. p. zaradi neizpolnjevanja pogojev. Pojasnjujejo pa, da z vsemi neuspešnimi postopki za odpiranje s. p. niti ne morejo biti seznanjeni, saj se osebo pred vpisom v poslovni register najprej preveri v informacijskem sistemu e-VEM. Sicer ocenjujejo, da nove omejitve ne bodo bistveno vplivale na število oseb, ki bodo v letošnjem letu registrirali s. p. Število oseb, ki so se v letu 2015 odločile za odpiranje s. p. se je kvečjemu povečalo glede na število novoodprtih s. p. v letu 2014. To dokazuje tudi spodnja tabela.

20082009201020112012201320142015
12.19612.63312.24212.11811.37114.53413.65914.473

Komunikacija z inšpektoratom za delo preko e-pošte povzroča zamude pri registraciji s. p.

Klikni in deli

Socialna zavarovanja povzročila dodatne čakalne vrste na Ajpesu

Na Ajpesu dodajajo, da poleg zamud pri vpisu v Poslovni register na Ajpesu nastajajo tudi fizične čakalne vrste. Pojasnjujejo, da je »vzrok za obstoj fizičnih čakalnih vrst na Aajpesu povsem drugje in sicer v spremembah pri urejanju socialnih zavarovanj«. Ker Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) papirnih prijav ne sprejema več, so se pričeli zavezanci za ureditev socialnega zavarovanja in pooblastila za dostop na portal e-VEM, množično obračati na Ajpes. Od 1. januarja 2016 dalje morajo namreč vsi poslovni subjekti svoja socialna zavarovanja urejati preko portala e-VEM.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ne veste, če bi se zaposlili ali samozaposlili? Na seminarju vas seznanimo z vsemi slabostmi in prednostmi samozaposlitve ter vas seznanimo z obračunov prihodkov v enem in drugem primeru.

Več informacij

Kljub temu, da lahko na informacijskem portalu e-VEM poslovni subjekti uredijo zgolj prijave v zavarovanje na treh zavarovalnih podlagah, so na Ajpesu v teh dneh sprejeli vse tovrstne primere. Pojasnjujejo: »Namen sprememb zakona ni bil preusmeritev strank iz ZZZS na Ajpes in druge točke VEM, zato pričakujemo, da si bodo poslovni subjekti čimprej uredili ustrezna pooblastila za delo v sistemu e-VEM, s čimer se bodo razmere na naših izpostavah normalizirale«.

Kaj morate vedeti preden se odločite za registracijo podjetja, si lahko preberete tukaj. Kateri dokumenti vam bodo koristili pri odpireanju s. p., pa smo pisali v prispevku Kaj morate prinesti na odprtje s. p.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja