Go to Top

Zamuda pri oddaji letnega poročila: Ajpes nepopustljiv, na Fursu sprejmejo opravičila

Zamuda pri oddaji letnega poročila – bilanc stanja in izkazov uspeha – Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) ni opravičljiva, na Finančni upravi RS (Furs) pa so pri davčnih obračunih bolj prizanesljivi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kaj vas čaka, ko se k vam napovedo inšpektorji in kakšne so pri obisku vaše pravice?

Več informacij

Podjetniki in podjetja morajo letna poročila Ajpesu oddati najkasneje tri mesece po zaključku poslovnega leta, v večini podjetij, kjer je poslovno leto enako koledarskemu, pa to letos pomeni do 31. 3. 2016. Ajpes ne sprejema nikakršnih opravičil. »Zakonodaja ne predvideva podaljšanja rokov za oddajo letnih poročil, niti ne predpisuje opravičljivih razlogov,« so jasni na Ajpesu. Tudi aplikacijo, preko katere podjetja in podjetniki oddajajo letna poročila, bo Ajpes zaprl skladno s predpisi.

Podjetnike in podjetja, ki Ajpesu letnega poročila ne bi oddali v skladu s predpisi in pravočasno, po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) grozijo visoke globe.

Zamuda pri oddaji letnega poročila lahko veliko stane

Od 500 do 5.000 evrov globe lahko doleti mikro družbo, ki pravočasno ne odda letnega poročila, od 1.000 do 10.000 evrov majhno družbo, od 4.000 do 20.000 evrov srednjo družbo in od 6.000 do 30.000 evrov veliko družbo. Za zamudo je lahko kaznovana tudi odgovorna oseba pravne osebe in sicer z od 300 do 2.500 evri.

Bilance in izkaze uspeha raje oddajte pravočasno. Tudi najmanjše lahko doleti do 5.000 evrov kazni!

Klikni in deli

Enako lahko doleti tudi samostojne podjetnike. Zamuda pri oddaji letnega poročila lahko samostojnega podjetnika, ki velja za mikro družbo, stane od 200 do 800 evrov, če ustreza merilom za majhno družbo pa 600 do 2.000 evrov. Kazen se nato pri srednjih podjetnikih poviša na od 1.300 do 3.500 evrov ter od 2.000 do 5.000 evrov, če ustrezajo merilom za velike družbe. Oglobijo lahko tudi odgovorno osebo samostojnega podjetnika – z od 600 do 1.200 evri. Več o merilih za velikost družbe si lahko preberete tukaj.

Več o oddaji letnih poročil smo že pisali v prispevku Samostojni podjetniki: ne pozabite na letno poročilo! in Gospodarske družbe in zadruge: kdaj boste predložili letna poročila? ter Kako so sestavljena letna poročila?.

zamuda pri oddaji letnega poročila

Pri davčnem obračunu bolj popustljivi

Podjetniki in podjetja, tudi tisti, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, pa morajo do izteka 31. 3. 2016 oddati tudi davčni obračun Finančni upravi RS. Na Fursu podjetja in podjetnike sicer pozivajo, naj ga oddajo čim prej, v primeru zamude pa lahko to storijo tudi kot samoprijavo. »Zavezanci, ki bodo oddali davčni obračun po zakonskem roku, lahko izkoristijo možnost oddaje davčnega obračuna kot samoprijave in se s tem razbremenijo sankcije zaradi prepozne oddaje davčnega obračuna,« pravijo na Fursu. Finančni nadzorniki sprejemajo tudi opravičila.

Za opravičljive razloge se štejejo tisti, na katere zavezanec ni mogel vplivati – na primer daljša bolezenska odsotnost kot je nepredvideno zdravljenje v bolnišnici ali v požaru ali v poplavi uničena dokumentacija, opravičili pa ne bodo v računovodski servis prepozno ali nedostavljene dokumentacije ali krajše bolezni. V primeru opravičljivih razlogov lahko zavezanec odda davčni obračun po roku v osmih dneh po prenehanju razloga za zamudo, pri čemer mora priložiti tudi dokazila o opravičljivosti zamude. »Lahko pa zavezanec v takšnih primerih še pred potekom roka za oddajo obračuna poda davčnemu organu predlog za dovolitev oddaje davčnega obračuna po izteku predpisanega roka, v katerem mora navesti opravičljive razloge in jih tudi dokazati, če dokazov ne more ali še ne more predložiti, pa jih mora pojasniti,« še dodajajo na Fursu.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Tudi če poslujete na podlagi normiranih odhodkov, morate oddati davčni obračun. Ali veste, katere so še vse vaše obveznosti?

Več informacij

Več o oddaji davčnega obračuna si lahko preberete tudi v prispevkih Bliža se 31. marec in rok za oddajo davčnega obračunaDavčni obračun 2015: Furs jih letos pričakuje do 4 odstotke več in Davčni obračun normiranca: letos prvič samo digitalno.

Čeprav Fursu ne bi bilo potrebno davčnim zavezancem pošiljati opomina, da zamujajo s predložitvijo davčnega obračuna, pa praviloma delajo tudi to. Tiste zavezance, ki davčnega obračuna ne predložijo, praviloma vsako leto s pismom opozorijo na to obveznost.

Ker je za predložitev tako davčnega obračuna kot letnega poročila odgovoren zavezanec, torej podjetje in podjetnik, je podjetje ali podjetnik odgovoren tudi, če nastane zamuda pri oddaji letnega poročila.

Furs lahko po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) zamudnike vseeno tudi kaznuje – temu se lahko sicer izognejo s samoprijavo – z od 800 do 10.000 evri lahko kaznujejo samostojne podjetnike, mikro in majhne družbe z od 1.200 do 15.000 evri ter srednje in velike družbe z od 3.200 do 30.000 evri. Sankcionirajo lahko tudi odgovorno osebo – z od 400 do 4.000 evri odgovorno osebo samostojnega podjetnika ter odgovorno osebo podjetja, glede na velikost, z od 600 do 4.000 evri.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja