Go to Top

Zahteve in pogoji za odprtje trgovine

Pogoji za odprtje trgovine so določeni v  Zakonu o trgovini (ZT-1) ter podrejenih pravilnikih.

Zahteve in pogoji za odprtje trgovineZa opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni pogoji, ki do določenih naslednjih predpisih:

Zakon določa, da morajo biti za opravljanje trgovinske dejavnosti izpolnjeni naslednji minimalni pogoji, ki se nanašajo na:

  • Prostor, opremo in naprave v prodajalni
  • Zunanjost prodajalne
  • Način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln
  • Način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo
  • Minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini

Stopnja izobrazbe

Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti določa, da mora imeti prodajalec najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti), trgovinski poslovodja pa mora imeti končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).

Tehnični pogoji

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti določa pogoje za:

  • Trgovino na drobno
  • Prodajo blagajn zunaj prodajaln
  • Posebej urejene prostore v trgovini na debelo

Za več informacijah o pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti in drugih dejavnosti se lahko obrnete na naša poslovna svetovanja, močno pa vam priporočamo, da preverite tudi naša izobraževanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja