Go to Top

Za investicije na problemskih območjih tri milijone evrov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo razpis za investicije na treh problemskih območjih v državi. Sem padajo Maribor s širšo okolico, Pokolpje ter Hrastnik-Radeče-Trbovlje. Za uspešno prijavo na razpis in pridobitev sredstev za začetne investicije podjetje potrebuje poslovni načrt. Nasvete za prijavo na razpise pa dobite tudi pri Datinih strokovnjakih za razpise.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Tudi za pridobitev sredstev za začetne investicije podjetje potrebuje poslovni načrt. Kako ga pripraviti?

Več informacij

Z javnim razpisom MGRT želi spodbujati začetne investicije in ustvarjati oziroma ohranjati delovna mesta na omenjenih problemskih območjih. Cilj razpisa je torej znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

  1. spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,
  2. ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
  3. prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
  4. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Prijava na izobraževanje

Na razpis se lahko prijavijo podjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti. Navodila za oddajo vloge so na voljo v razpisni dokumentaciji. Ministrstvo pa vloge sprejema do 16. junija do 12. ure.

Višina razpisanih sredstev za začetne investicije

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša tri milijone evrov, od tega:

za investicije

  • 1.000.000 evrov  za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribor s širšo okolico,
  • 1.000.000 evrov za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
  • 1.000.000 evrov za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Upravičeni stroški so stroški za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Druge aktualne podjetniške razpise preverite na naši spletni strani, pod zavihkom razpisi

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja