Go to Top

Za fiktivni prikaz prihodkov in odhodkov mora podjetnik plačati 100.000 evrov davka

Finančna uprava RS (Furs) je pri nekem samostojnem podjetniku za fiktivni prikaz prihodkov in odhodkov ugotovila za 100.000 evrov prikrajšanega DDV. Zavezanec ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Pri davčnem inšpekcijskem nadzoru davka na dodano vrednost in davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2015 pa so ugotovili fiktivni prikaz prihodkov in odhodkov ugotovili za 100.000 evrov prikrajšanega DDV.

izobraževanje

Samostojni podjetniki, da ne bo dileme, se naučite sami pravilno voditi svoje knjige!

Več informacij

Zavezanec za davek je v obračunu davka od dohodka iz dejavnosti za obdobje za leto 2015 izkazal za nekaj manj kot 465 tisoč evrov prihodkov in za 455 tisoč evrov odhodkov, pišejo na Fursu.

Prijava na delavnico

fiktivni prikaz prihodkovGradbena dela sodijo med dobave

V gradbeno dejavnost sodi izvajanje gradbenih del, in gradbena dela sodijo med dobave, za katere velja tako imenovana obrnjena davčna obveznost. Gre za ukrep proti davčnim utajam pri davku na dodano vrednost, kjer so namesto dobaviteljev DDV dolžni obračunati in plačati prejemniki dobav in naročniki storitev ter plačniki predplačil v zvezi z opravljenimi dobavami ali storitvami.

Večino prometa je bilo z dobavami

Že v teku priprave na nadzor je bilo iz mesečnih poročil o dobavah razvidno, da je zavezanec za davek večino prometa v letu 2015 ustvaril z dobavami, za katere veljajo pravila obrnjene davčne obveznosti. Iz navzkrižne kontrole je bilo ugotovljeno, da kupci, katerim naj bi bile opravljene te dobave, v mesečnih oz. trimesečnih obračunih DDV niso izkazovali nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik oz. niso izkazovali nabave v taki višini kot je to izkazal zavezanec v mesečnih poročilih o dobavah, pišejo.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Prijava na delavnico

Iz prilivov na transakcijski račun tudi ni bilo razvidnih plačil

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani kupcev je bilo ugotovljeno, da je večina izdanih računov fiktivnih, saj so kupci izjavili, da z zavezancem niso sodelovali oz. da zavezanec za njih ni opravljal gradbenih storitev. Nekaj kupcev pa je posredovalo račune zavezanca za opravljene storitve, ki so bili izdani in plačani v manjših vrednostih, kot jih je izkazoval zavezanec v svojih poslovnih knjigah. Iz prilivov na transakcijski račun tudi ni bilo razvidno, da bi kupci zavezancu plačali izdane račune, razen nekaj manjših.

Tako je bilo ugotovljeno, da je zavezanec v letu 2015 izdal fiktivne račune v skupni vrednosti 450 tisoč evrov. Na teh računih izstopni DDV ni bil obračunan.

Prijava na delavnico

Furs je pri samostojnem podjetniku za fiktivni prikaz prihodkov in odhodkov ugotovila za 100.000 evrov prikrajšanega DDV.

Klikni in deli

Računi za podjetja, ki so v stečaju

Večina računov za nabavo materiala je bilo fiktivnih oz. neverodostojnih,  so še ugotovili. Računi za material so se glasili na tri podjetja, ki so v stečaju in za katere je bilo ugotovljeno, da niso poslovala v takem obsegu, sploh pa v letu 2015 niso poslovala z zavezancem oz. mu prodajala gradbeni material. Zavezanec je v letu 2015 po fiktivnih računih odbijal vstopni DDV v skupni višini nekaj čez 100.000 evrov.

Potrebujete nasvet davčnega strokovnjaka? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zavezancu za davek  je bilo tako naloženo plačilo DDV za leto 2015 v skupni višini nekaj čez 100.000 evrov, popravljen pa je bil tudi obračun davka od dohodka iz dejavnosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja