Go to Top

Kaj odkrivajo in predlagajo inšpektorji dela?

Na delovnem sestanku z varuhinjo človekovih pravic finančni inšpektorji in inšpektorji dela ugotavljajo, da gre pri nadzoru še vedno velikokrat za primere elementov delovnih razmerij v pogodbenih odnosih s samozaposlenimi.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Vse prednosti in slabosti zaposlitve in samozaposlitve na enem mestu!

Več informacij

Glavna inšpektorica Inšpektorata RS za delo (IRSD) je ob zgornji ugotovitvi dejala, da bi bilo v izogib špekulacijam, katera oblika delovnega razmerja je za posameznika ‘ugodnejša’, smiselno poenotenje. Poudarila je, da so z zlorabami oblik delovnih razmerij ogrožene predvsem ranljive skupine (invalidi, starejši …).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Na IRSD pa se srečujejo tudi s primeri, ko posamezniki, ki imajo odprt s. p., niti ne želijo drugačne ureditve njihovega delovnega razmerja, saj so orientirani na hitrejši zaslužek zdaj, s tem pa sprejmejo tudi tveganja.

Inšpektorji dela ugotavljajo, da gre pri nadzoru še vedno velikokrat za primere elementov delovnih razmerij v pogodbenih odnosih s samozaposlenimi.

Klikni in deli

inšpektorji delaNa delovnem sestanku je bilo govora tudi o neplačilih prispevkov za socialno varnost, ki ni urejeno sistemsko, in zanje zahtevali takojšnje ukrepe, “ki bodo zagotovili pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanji plač, tako v neto zneskih kot vseh odtegljajev” in tak sistem, da bi ljudi bolj varoval, “saj so ljudje premalo varovani”.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Bo delavec lahko vnaprej preveril, če delodajalec redno ravna svoje obveznosti?

Predlagali so tudi, da bi imel delavec pred sklenitvijo pogodbe o delovnem razmerju možnost vpogleda v to, ali bodoči delodajalec poravnava svoje obveznosti ali ne. Na področju registriranih agencij za posredovanje dela na IRSD nimajo več sprotnih prijav zaradi neizplačanih plač; te morajo namreč predložiti bančno garancijo, katere unovčitev lahko IRSD predlaga ob ugotovljenih kršitvah.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Ugotovitve so se nanašale tudi na ustanovitev podjetij; mnenja so, da bi bilo treba nekoliko zaostriti vstopne pogoje za odpiranje podjetij, saj nadzorni organi z omejenim številom zaposlenih ne morejo preprečevati vseh možnih zlorab, ki potem nastajajo, s tem pa bi preprečili tudi veriženje podjetij.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vir: Varuh ČP

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja