Go to Top

Varstvo konkurence v Sloveniji

Za uspešno gospodarstvo si mora država prizadevati za učinkovito konkurenco na trgu. Pri tem se mora sama omejiti pred poseganji na trg in določiti pravila za učinkovito konkurenco med samimi podjetji. V nadaljevanju si preberite, kako je to urejeno v Sloveniji.

Varstvo konkurence v SlovenijiZakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) določa:

  • katera so ravnanja, ki omejujejo konkurenco (omejevalna ravnanja),
  • kaj so koncentracije podjetij
  • s katerimi dejanji država ne sme omejevati konkurence
  • ukrepe za preprečitev omejevalnih ravnanj
  • organ, ki skrbi za učinkovito konkurenco v Sloveniji (Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence)

Omejevalna ravnanja

Po zakonu so prepovedani sporazumi med podjetji, ki so sklenjeni s ciljem preprečevati ali omejevati konkurenco na ozemlju Slovenije. Prepovedani so tudi sporazumi, katerih posledica bi bila preprečevanje ali omejevanje konkurence.

Med sporazume podjetji se štejejo tudi sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij.

Koncentracije podjetij

Za koncentracijo gre v primeru trajnejših sprememb kontrole nad podjetjem.

To so primeri:

  • združitev dveh ali več neodvisnih podjetij ali delov podjetij
  • kadar ena ali več oseb, ki že obvladuje podjetje dobi (ne)posredno kontrolo nad drugim podjetjem (z nakupom vrednostnih papirjev, premoženja, pogodbo ali kako drugače)
  • več neodvisnih podjetij ustanovi skupno podjetje

Dejanja države

Vlada, državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne smejo omejevati nastopanja podjetij na trgu s akti ali dejanji.

Za več informacij o posameznih sklopih varstva konkurence spremljate naše novice v naslednjih dneh.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja