Go to Top

Prenos s.p. na naslednika

Prenos s.p. na naslednika je mogoč že pred smrtjo podjetnika. V nadaljevanju si preberite, kakšni so pogoji in postopek za prenos in pod kakšnimi pogoji je mogoče neobdavčeno prenesti podjetje na naslednika. 

Ob smrti podjetnika (s.p.) lahko podjetnikov dedič nadaljuje s poslovanjem. Na dediča preidejo vse pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem. Dedič lahko še naprej uporablja v firmi podjetja uporablja njegovo ime in priimek.

Podjetnik pa lahko tudi pred smrtjo uredi prenos s.p. na naslednike. To je bilo urejeno z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G) v 72a. in 72b. členu.

Na koga lahko prenesete s.p.?

Podjetnik lahko prenese podjetje na zakonca, zunajzakonskega partnerja, na partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti, na otroka, na posvojenca, na starša, na posvojitelje, na vnuke, brate in sestre. Zakon jih imenuje »podjetnik prevzemnik«.

Kaj se prenese?

Prenos s.p. na naslednika pomeni prenos podjetja in prenos vseh pravic in obveznosti v zvezi s podjetjem. Naslednik »vstopi v čevlje« podjetnika.

Kako?

Podjetnik in naslednik morata skleniti pogodbo v prenovi v obliki notarskega zapisa.

Pogodba mora vsebovati:

  • Firmo in sedež podjetnika ter morebitno soglasje o uporabi imena in priimka v firmi
  • Izjava o prenosu podjetja
  • Vrednost podjetja (premoženje, pravice, obveznosti) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja

Nameravani prenos s.p. na naslednika je potrebno objaviti. Spremembe podatkov je potrebno v 15 dneh javiti na AJPES. Pri tem podjetnik ne sme pozabiti obvestiti poslovne partnerje, upnike in ostale zainteresirane. Objaviti mora, da namerava prenesti podjetje na družinskega člana in navesti tudi datum tega prenosa.

Naslednji korak je privaja za vpis prenosa pri AJPES. Predlogu je potrebno priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter vse podatke o nasledniku.

AJPES vpiše naslednika v Poslovni register Slovenije in zbriše podjetnika. S tem vpisom podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetje pa uradno preide na naslednika.

Kaj pa davčni vidik?

Prenos s.p. na naslednika je neobdavčen pod naslednjimi pogoji (51. člen Zakona o Dohodnini (ZDoh-2)):

  • prenos na enega zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka
  • naslednik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji,
  • naslednik mora ovrednotiti vsa  prevzeta sredstva in obveznosti,
  • naslednik mora izračunati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi
  • naslednik mora amortizirati sredstva po isti stopnji kot podjetnik
  • naslednik mora prevzeti mora rezervacije ter pogoje v zvezi z njimi,
  • naslednik mora še pet let po prenosu opravljati dejavnosti, sicer se prenos podjetja (premoženja) smatra kot njegov prihodek, od katerega se obračuna dohodnina

Prenos s.p. na naslednika ni enostaven postopek, pri tem je potrebno premisliti tudi, kaj je za podjetje najbolj stroškovno učinkovito. Če potrebujete pomoč, vam bodo naši pravni in davčni strokovnjaki z veseljem odgovorili na vsa vprašanja.

Pripravila M. Guček

podpritenasPodprite nas tudi v drugem krogu tekmovanja za Evropsko podjetniško nagrad
Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb[hr]

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja