Go to Top

V javni obravnavi tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

Ministrstvo za finance (MF) je v javno obravnavo posredovalo nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki natančneje določa modele vrednotenja nepremičnin, na novo ureja predvsem sodelovanje lastnikov nepremičnin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Si želite registrirati podjetje, pa ne veste točno, ali bi raje imeli d. o. o. ali s. p.? Pridite na brezplačni seminar pred registracijo podjetja in vse vam bo jasno!

Več informacij

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

Sistem pravne varnosti lastnikov se razdeli v dve fazi, eno vezano na postopek določanja modelov vrednotenja in drugo na postopek izračuna ter pripisa vrednosti. V prvi fazi se lastnikom nepremičnin ter splošno strokovni in laični javnosti omogoči v postopku javne razgrnitve, ki vključuje tudi javno razpravo, pregled in dajanje predlogov ter pripomb zoper predloge modelov vrednotenja (ki vključujejo tudi razdelitev Slovenije na vrednostne cone in vrednostne ravni). Po pregledu vseh pripomb ter upoštevanju utemeljenih, vlada modele vrednotenja potrdi s sprejemom uredbe. Sledi postopek izračuna in pripisa vrednosti. O vrednosti nepremičnine se lastnikom nepremičnin pošlje potrdilo, ki nima narave konkretnega pravnega akta.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vpliv na posplošeno tržno ceno

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičninNa posplošeno tržno vrednost lahko lastniki nepremičnin vplivajo tako, da podatke v javnih evidencah ažurno prilagajajo dejanskemu stanju nepremičnine. Po pripisu vrednosti pa se lastnikom omogoči postopek ugotavljanja posebnih okoliščin, s katerimi je mogoče posplošeno tržno vrednost povišati ali znižati. Lastnik nepremičnine posebno okoliščino dokazuje z dokazili, lahko tudi s predložitvijo ustrezne individualne cenitve. Glede na to, da gre pri presoji vpliva posebnih okoliščin za izredno specifično in zahtevno nalogo, se oblikuje posebna strokovna komisija vrednotenja, katere naloga je oblikovati strokovna mnenja kot pomoč pri odločanju organa druge stopnje v postopkih reševanja pritožb zoper odločitve o vplivu posebnih okoliščin.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Rezultat množičnega vrednotenja nepremičnin je modelno ocenjena tržna vrednost, ki mora zadovoljevati statistična merila kakovosti vrednotenja in se zato imenuje posplošena tržna vrednost.

Zakon je neskladen z Ustavo RS

Ob prodaji nepremičnin po nižji vrednosti od posplošene tržne vrednosti nepremičnin iz registra nepremičnin, se slednja ne bo več smela upoštevati za izračun osnove za obdavčitev oziroma kot davčna osnova v višini 80 odstotkov te vrednosti. Od 7. aprila 2016 zaradi odločitve Ustavnega sodišča Finančna uprava RS tako izračunane davčne osnove ne bo več smela uporabljati za izračun davka od prometa nepremičnin. Davčna osnova se bo po novem ugotavljala za vsak primer prodaje nepremičnine individualno. Več: Posplošena tržna vrednost nepremičnin ne bo več davčna osnova.

Prijava na brezplačno izobraževanje

ZMVN tako ni razveljavljen, je pa razglašen za neskladnega z Ustavo RS, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Očitki so leteli predvsem na modele vrednotenja, ki ne zadoščajo zahtevam načela zakonitosti, ker ne urejajo pravnega položaja zavezanca dovolj jasno in določno, na urejanje vprašanj, ki bi morala biti v izvirni pristojnosti zakonodajalca, prepuščajo podzakonskim aktom ter na ne zadostno pravno varstvo lastnikov nepremičnin, ki nimajo možnosti ugovora na posplošeno tržno vrednost.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v javno obravnavo!

Klikni in deli

Glavna cilja zakona sta, da se uredi zakonsko določenost sistema množičnega vrednotenja in nadgradi postopek sodelovanja lastnikov v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Morda vas zanima tudi:

Prijava na brezplačno izobraževanje

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno – s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Vir: MF

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja