Go to Top

Uvozne dajatve morate plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke

Uvozne dajatve so carine in druge dajatve s podobnim učinkom (npr. protidampinške ali izravnalne dajatve). Carina se obračuna po predpisani stopnji od carinske vrednosti blaga, ki se običajno ugotavlja iz računa o nakupu, lahko pa tudi na osnovi vrednosti enakega ali podobnega blaga, uvoženega na carinsko območje EU, in po ostalih predpisanih metodah. Uvozne dajatve je treba plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke.

Carinska stopnja

Pri carinjenju blaga se uporabijo stopnje, predpisane v carinski tarifi. Za blago v pošiljki nekomercialne narave, katerega vrednost ne presega 700 evrov, se pod določenimi pogoji lahko uporabi pavšalna carinska stopnja v višini 2,5 %. Za blago, za katero velja carinska stopnja “prosto”, za blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev, za tobačne izdelke, ali če prejemnik zahteva, da se uporabi stopnja, predpisana v carinski tarifi, se pavšalna carinska stopnja ne more uporabiti. Carinska stopnja in ostali morebitni ukrepi v zvezi z uvozom in izvozom blaga se lahko ugotovijo s pomočjo brskalnika TARIC na spletni strani Finančne uprave RS.

Poštne pristojbine do namembnega kraja se v celoti vštejejo v carinsko vrednost. Izjema je le blago v pošiljkah nekomercialne narave, pri katerih se poštne pristojbine ne vštejejo v carinsko vrednost.

Oprostitev uvoznih dajatev

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve, se upošteva samo vrednost blaga (brez poštnine). Plačila uvoznih dajatev so oproščene:

 • Uvozne dajatve morate plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljkepošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredne iz tretje države prejemniku v EU, do skupne vrednosti 150 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
 • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam na carinskem območju EU do vrednosti 45 evrov.

Pošiljka se šteje za pošiljko nekomercialne narave, če ustreza naslednjim pogojem:

 • je priložnostna,
 • vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine, iz narave in/ali količine blaga pa je razvidno, da gre za nekomercialne namene,
 • pošiljatelj pošilja blago prejemniku brezplačno.

Pod navedenimi pogoji je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago, katerega skupna vrednost v pošiljki ne presega vrednosti 45 evrov. Pri tem je potrebno upoštevati količinske omejitve:

a) Tobačni izdelki:

 • 50 cigaret, ali
 • 25 cigarilosov (cigar največje teže 3 gramov po kosu), ali
 • 10 cigar, ali
 • 50 gramov tobaka za kajenje, ali
 • sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov.

b) Alkohol in alkoholne pijače:

 • destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo nad 22 vol. % ali nedenaturiran etilni alkohol z več kot 80 vol. %.: 1 liter ali
 • destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo alkohola do največ 22 vol. %: 1 liter, ali
 • peneča vina, desertna vina: 1 liter, ali
 • sorazmerna količina različnih navedenih alkoholnih pijač in
 • mirna vina: 2 litra.

c) 50 gramov parfuma ali 0,25 litra toaletne vode.

Kadar je v pošiljki več predmetov, katerih skupna vrednost presega 45 evrov, se oprostitev odobri za tiste predmete, ki bi bili oproščeni, če bi bili uvoženi ločeno.

Preberite tudi Uvozne dajatve: Oprostitev uvoznih dajatev, če je pošiljka priložnostna in za osebno uporabo.

Vam pravni predpisi povzročajo preglavice? Pokličite naše pravne svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja