Go to Top

Uvozne dajatve: V primeru vrnitve blaga povračilo ali odpust dajatev

Blago, poslano po pošti, se lahko vrne in prejemnik lahko v zakonsko predpisanih primerih zahteva povračilo oziroma odpust dajatev.

Kadar se blago, poslano po pošti, vrne, carinski organ na zahtevo prejemnika in ob izpolnjenih pogojih (zahteva za razveljavitev se vloži v treh mesecih od dneva sprejema deklaracije, blago je bilo izvoženo na naslov dejanskega dobavitelja ali na drug naslov, ki ga je navedel dobavitelj) razveljavi carinsko deklaracijo za sprostitev v prost promet in povrne znesek plačanih dajatev.

Uvozne dajatve: Oprostitev uvoznih dajatev, če je pošiljka priložnostna in za osebno uporaboČe prejemnik blago, poslano po pošti, vrne zato, ker je bilo v trenutku sprejema poškodovano ali ni ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi katere je bilo uvoženo, lahko v roku 12 mesecev od dneva prepustitve blaga (t. i. uvoz) zahteva povračilo ali odpust zneska dajatev. Povračilo ali odpust zneska dajatev se odobri pod pogojem, da blago ni bilo uporabljeno in se bo izvozilo s carinskega območja EU.

Uvozne dajatve in carinske formalnosti

V roku 12 mesecev od uvoza pa lahko prejemnik zahteva povračilo ali odpust zneska dajatev v drugih primerih, ki urejajo posebno situacijo in izhajajo iz okoliščin, pri katerih ne gre niti za malomarnost niti za goljufivo ravnanje udeleženega.

Zahtevek za povračilo ali odpust dajatev se lahko vloži tudi v primeru, ko so bile dajatve napačno obračunane, npr. plačane dajatve zakonsko niso bile dolgovane ali so bile obračunane v previsokem znesku.

Zahtevku za povračilo ali dopust dajatev morajo biti priložena dokazila, potrebna za odločitev o zahtevku. Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu v dveh izvodih.

Kadar se poleg uvoznih dajatev zahteva tudi povračilo ali odpust DDV, se lahko vračilo DDV opravi z izplačilom ustreznega zneska le za tisti del, za katerega prejemnik blaga, ki je plačal znesek DDV, ki ni zakonsko dolgovan, ni uveljavil odbitka DDV. Kadar je bil DDV od uvoza že upoštevan kot odbitek DDV, se plačilo DDV vrne oziroma odpusti le, če zavezanec dokaže, da je odbitek DDV zmanjšal za znesek DDV, ki naj bi ga carinski organ vrnil oziroma katerega plačilo naj bi odpustil.

Preberite tudi Uvozne dajatve morate plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke.

Vam pravni predpisi povzročajo preglavice? Pokličite naše pravne svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja