Go to Top

Upravni organi in podjetniki – kako poteka medsebojna komunikacija?

Različni upravni organi so tako ali drugače vpleteni v podjetnikov vsak dan. Pa veste kako lahko z njimi učinkovito komunicirate, kdaj se vam je organ dolžan odzvati in v kakšnih rokih?

Potrebujete nasvet glede učinkovite komunikacije z upravnimi organi? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali zahtevajte ponudbo!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

V letošnjem letu je bila sprejeta nova Uredba o upravnem poslovanju, ki je deloma na novo postavila pravila in standarde dolžnega poslovanja ter poslovanje z dokumentarnim gradivom upravnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil s strankami.

Glavni cilji uredbe so dokončno urediti brezpapirno poslovanje javne uprave, tako znotraj same javne uprave kot tudi v razmerju do uporabnikov storitev javne uprave. Vsi dokumenti, ki bodo prispeli do upravnega organa, pa čeprav v fizični obliki, bodo sedaj lahko pretvorjeni v elektronsko obliko. Organ tako lahko dokument v fizični obliki s skeniranjem pretvori v elektronsko obliko in z njim posluje elektronsko. Hkrati lahko dokument, ki je pri organu nastal v elektronski obliki, pretvori v fizično obliko, če na primer naslovnik nima ustreznega elektronskega naslova. Tudi izvorno fizična oblika dokumenta torej ni več ovira za nadaljnje elektronsko poslovanje. V praksi to pomeni, da bodo upravni organi lahko na vaš dopis, ki ga boste na organ poslali v fizični obliki, odgovorili v elektronski obliki (po elektronski pošti).

Cilj takšne ureditve je omogočiti enostavnejše in bolj ekonomično poslovanje javne uprave.

Informativni izračun plače

Kako lahko komunicirate z upravnimi organi?

Upravni organi in podjetniki – kako poteka medsebojna komunikacija?V skladu z določili 14. člena Uredbe o upravnem poslovanju lahko vsaka stranka poda svoje predloge, pripombe, kritike glede kakovosti poslovanja organa s strankami pisno, ustno ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval, ki je v sprejemnem prostoru organa ali drugem primernem prostoru organa. Javni uslužbenec stranki na njeno zahtevo omogoči zapis v knjigo pripomb in pohval. V poslovnih prostorih, kjer potekajo uradne ure s strankami, je vidno označeno, kje je knjiga pripomb in pohval.

Kar pa je najpomembneje, pa je to, da so upravni organi dolžni vaše pripombe obravnavati in nanje odgovoriti. To morajo storiti najpozneje v roku 15 dni po prejemu pripomb. To seveda velja, če organi razpolagajo z vašimi podatki, da je odgovor mogoče poslati. Če z odgovorom niste zadovoljni, se lahko obrnete na organ, ki izvaja nadzor nad organom, ki je podal odgovor. Ta možnost se v odgovoru posebej navede. Za odgovor na to vlogo velja ponovno rok 15 dni.

Komuniciranje z upravnimi organi

Prav tako so upravni organi dolžni odgovoriti na vsak vaš dopis, in sicer v roku 15 dni od prejema. Izjema od te obveznosti so le dopisi s šikanozno vsebino in dopisi z vprašanji, na katere vam je organ že odgovoril.

Pomembno je, da ste kot podjetnik seznanjeni z zgoraj opisanimi možnostmi komunikacije z upravnimi organi. Tako se lahko na njih resnično obrnete, kadar imate vprašanja ali pripombe z njihovega področja delovanja. Prav tako je pomembno, da se zavedate, da so na vaš dopis ali na vaše pripombe upravni organi dolžni odgovoriti v roku 15 dni.

Pri komunikaciji z upravnimi organi vam lahko pomagajo tudi naši pravniki, ki vsakodnevno komunicirajo z različnimi institucijami javne uprave. Za pomoč in ponudbo nas lahko pokličete na telefon 01 6001 526 ali nam pišete na elektronski naslov data@data.si.

Preberite tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja