Go to Top

Archives

Tag Archives: komunikacija

Kratice pri poslovanju v angleščini

Kratice v angleščini je dobro poznati, da bi poslovna komunikacija potekala brez težav Kratice so v angleščini pogosto uporabljene v pisni komunikaciji s tujimi partnerji. Da ne bi prišlo do zadrege, jih je dobro poznati. Z razvojem jezika se bodo gotovo rojevale nove, zato je treba znanje nadgrajevati. S prvimi kraticami se podjetnik običajno sreča že kmalu po ustanovitvi podjetja. Informativni izračun plače Kratice pri pošiljanju elektronskih sporočil Medtem ko Nadaljuj z branjem

Upravni organi in podjetniki – kako poteka medsebojna komunikacija?

Različni upravni organi so tako ali drugače vpleteni v podjetnikov vsak dan. Pa veste kako lahko z njimi učinkovito komunicirate, kdaj se vam je organ dolžan odzvati in v kakšnih rokih? V letošnjem letu je bila sprejeta nova Uredba o upravnem poslovanju, ki je deloma na novo postavila pravila in standarde dolžnega poslovanja ter poslovanje z dokumentarnim gradivom upravnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil s strankami. Nadaljuj z branjem

Izboljšajte komunikacijo na delovnem mestu

Izboljšajte komunikacijo na delovnem mestu Izboljšajte komunikacijo na delovnem mestu je  lažje reči kot storiti. Zaradi številnih delovnih nalog in kratkih časovnih rokov namreč pogosto pride do motenj v sporazumevanju. To pa zmanjšuje delovno učinkovitost in uničuje dobro vzdušje na delovnem mestu. Kako torej lahko izboljšate komunikacijo s sodelavci? Informativni izračun plače Izboljšajte komunikacijo, pametni pišejo Priporočljivo je zapisati vsak ustni dogovor. Tako kasneje ne bo prišlo do nesporazuma ali Nadaljuj z branjem

Komunikacija na delovnem mestu in medgeneracijska komunikacija

Komunikacija na delovnem mestu in v našem zasebnem življenju Komunikacija na delovnem mestu in samo komuniciranje je sestavni del našega življenja. Predvsem na delovnem mestu moramo biti v stiku z različnimi ljudmi, medosebni odnosi in uspešnost komuniciranja pa vplivajo tudi na uspeh podjetja oziroma organizacije. Pomembno je torej, da se znamo drug drugemu prilagajati, da znamo poslušati in sprejemati kompromise. Vse to prispeva h kakovostnejšim odnosom, boljši komunikaciji in posledično Nadaljuj z branjem

5 napotkov, kako izboljšati upravljanje s časom

Želite bolje izkoristiti čas, ki ga imate v službi, a ne veste kako? Upravljanje s časom je vrlina, ki jo cenijo mnogi podjetniki. Včasih se morda zdi, da je v enem dnevu premalo ur, da bi dokončali vsa opravila, a veliko boste naredili že, če spremenite razmišljanje in bolje izkoristili čas, ki ga imate. O času so se razpisali tudi na spletni strani Univerze na Floridi. 1. Sestavite seznam obveznosti Obveznosti, Nadaljuj z branjem