Go to Top

Tudi vam zavračajo e-račune?

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike so proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje dolžni prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki.

Tudi vam zavračajo e-račune?E-računi morajo biti v obliki e-sloga, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.

Ministrstvo za finance in  Uprava RS za javna plačila so bili obveščeni, da nekateri proračunski uporabniki zavračajo e-račune svojim dobaviteljem –  izdajateljem, če v prilogi ne vsebujejo računa v PDF obliki ali nimajo ustrezne vizualizacije e-računa. Opozarjajo, da na podlagi Pravilnika račun v PDF obliki ali ustrezna vizualizacija e-računa nista obvezni prilogi e-računa, če je prejemnik proračunski uporabnik oziroma drug poslovni subjekt, zato navedeno ne sme biti razlog zavrnitve računa.

Kaj prinašajo e-računi malim podjetjem

Prav tako so bili obveščeni o zavračanju e-računov v primerih, ko e-račun ne vsebuje referenčne oznake dokumenta, na katerega se račun sklicuje, ali referenčne oznake enote za usmerjanje e-računa do organizacijskih enot proračunskega uporabnika. Obveščajo vas, da navedena podatka v e-SLOGU nista obvezna.

V zadnjih mesecih leta 2014 so se mnogi proračunski uporabniki obrnili na dobavitelje z različnimi zahtevami, in sicer različnimi tako po strukturi podatka kot po mestu, na katerem naj se podatek vpisuje. Glede na obseg sprememb, ki jih imajo v zvezi z ZOPSPU-A vsi udeleženci v izmenjavi e-računov, se marsikateri izdajatelji na različne zahteve proračunskih uporabnikov niso mogli pravočasno odzvati in zato nekateri e-računi v januarju navedenih referenčnih podatkov še niso vsebovali.

Vse proračunske uporabnike pozivajo, naj račune z manjkajočimi referenčnimi podatki ne zavračajo izdajateljem, temveč jih pozovejo h kar najhitrejši zagotovitvi pričakovanih podatkov. Za več informacij o uporabi e-računov obiščite naš seminar Kaj prinašajo e-računi malim podjetjem.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja