Go to Top

Kdo ne more delati prek vrednotnic?

V okviru osebnega dopolnilnega dela je bil s 1.januarjem 2015 uveden sistem vrednotnic. Nova je tudi določba, da se dela v okviru osebnega dopolnilnega dela, kadar posameznik opravlja dela v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Konkreten primer: Čiščenje in hišniška dela

Hišniki in čistilke ne morejo delati pred vrednotnic?Upravnik večstanovanjske stavbe je pravna oseba, ki zastopa lastnike na podlagi pogodbenega razmerja in predpisov. Kljub temu, da so naslovniki računa v večini primerov skupnost etažnih lastnikov, upravnik pa račun razdeli med lastnike in najemnike, se storitve čiščenja in hišniških del v objektih z več kot osmimi stanovanji oziroma kjer sta več kot dva etažna lastnika, po 1. januarju 2015 ne morejo opravljati prek instituta osebnega dopolnilnega dela.

V stavbah, kjer je imenovan upravnik so etažni lastniki dolžni z upravnikom skleniti pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Ena izmed nalog upravnika je tudi čiščenje skupnih prostorov. V večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni obvezna, morajo etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki sodijo med opravila upravniških storitev.

Kdo pa lahko opravlja osebno dopolnilno delo po starih predpisih?

Osebe, ki so imele pred 1. januarjem 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo, se morajo v šestih mesecih (do 30. 6. 2015) ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, do takrat pa lahko opravljajo osebno dopolnilno delo pod takšnimi pogoji kot so veljali do 31. decembra 2014.

Na kakšen način lahko “zaposlite” čistilce in hišnike?

Lastnikom posameznih delov v večstanovanjskih stavbah oziroma upravnikom, je po 1. januarju 2015  na voljo več možnosti za ureditev čiščenja skupnih delov in opravljanja hišniških del. Z izvajalci za delo čiščenja in hišniško delo lahko sklenejo različne pogodbe:

Poznate vse oblike zaslužka?

Kaj pa ko je upravnik fizična oseba?

V objektu, ki ima 8 ali manj posameznih delov ali manj kot 3 etažne lastnike pa lahko naloge upravnika opravlja eden od etažnih lastnikov. V tem primeru lahko hišniška dela in dela čiščenja opravlja oseba s priglašenim osebnim dopolnilnim delom, ker bo zavezanec za plačilo vrednotnice fizična oseba.

Kolikšen je lahko prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela?

Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Pri tem gre za bruto znesek, od katerega se obračuna in plača dohodnina.

Za izbiro najbolj optimalne rešitve iz stroškovnega vidika vam priporočamo obisk seminarja Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev? Seminar bo zanimiv in poučen tudi za vsakega posameznika, ki bi rad zaslužil pa še ne razmišlja o registraciji podjetja v tem trenutku.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja