Go to Top

Študenti, poleg splošne olajšave uveljavljajte tudi potne stroške

Dijaki in študenti imajo poleg splošne in dodatne splošne olajšave pravico do uveljavljanja posebne osebne olajšave in do uveljavljanje stroškov, ki so nastali v povezavi z opravljanjem dela.

Posebna olajšava

Posebna osebna davčna olajšava po Zakonu o dohodnini znaša dobrih 2.400 evrov.  Pravico do slednje kot tudi vseh zgoraj naštetih olajšav ima študent pod pogojem, da nihče drug zanj ne uveljavlja v svoji dohodninski napovedi za vzdrževanega družinskega člana.

Pravica do zmanjšanja davčne osnove od dohodka preneha, ko študent dopolni 26. leto starosti. Lahko se podaljša, a le v primeru, če se posameznik na študij vpiše pred dopolnjenim 26. letom starosti.

Študenti, poleg splošne olajšave uveljavljajte tudi potne stroškeZnižanje dohodninske osnove s potnimi stroški

Študenti si lahko dohodninsko osnovo nižajo v primeru vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter z 10-odstotnimi normiranimi stroški, katere upravičenosti ni treba posebej dokazovati.

Poleg teh pa Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) študentom prizna tudi dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so nastali v zvezi z opravljanjem dela. Napovedi za odmero dohodnine oziroma ugovoru na informativni izračun morajo v tem primeru priložiti dokazila, ki se razlikujejo glede na uporabljeno vrsto prevoza:

  • Ko študent uporabi javno prevozno sredstvo, naj predloži vozovnico, delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in poročilo o prisotnosti na delu.
  • Ko študent uporabi lastno prevozno sredstvo, naj poleg zgoraj omenjenih potrdila in poročila predloži tudi pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva, podatke o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela. Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da so podatki v njej resnični in pravilni.

Kaj storiti v primeru napačnega izračuna dohodnine?

Pri uveljavljanju stroškov po podatkih Fursa veljajo naslednje omejitve:

  • praviloma se prizna povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza,
  • če je mesto opravlja dela od zavezančevega prebivališča oddaljeno vsaj en kilometer,
  • če zavezanec iz utemeljenih razlogov, kot so pomanjkanje javnega prevoza ali pa časovno neustrezen vozni red, ni mogel uporabiti javnega prevoza, mu Furs prizna 0,18 evra za vsak kilometer poti.

Če ste imeli kot študent še vedno previsoke stroške, lahko Furs zaprosite za odpis ali obročno odplačevanje odmerjene dohodnine.

Prvi izračuni dohodnine v nabiralnikih že naslednji teden

Razmišljate o možnostih zaposlitve in niste prepričani, katera oblika zaposlitve bi bila za vas najbolj primerna? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja