Go to Top

Spletna trgovina in pogoji poslovanja (1. del)

Spletna trgovina sodi med pogodbe na daljavo, kjer lahko posle sklepajo podjetniki in kupci brez istočasne fizične prisotnosti obeh strani. Po Zakonu o varstvu potrošnikov gre za dobavo blaga in opravljanju storitev, kjer podjetja upoštevajo vsa sredstva za komunikacijo na daljavo. Mednje sodi tudi splet in trgovanje preko njega.

izobraževanje

Bi želeli postaviti spletno trgovino, pa ne veste kako registrirati svoje podjetje za poslovanje preko spleta? Na seminarju vam predstavimo, na katere formalne omejitve morate biti pozorni, ko se odločate za spletno trgovino in, kako lahko z njo najugodneje in najenostavneje poslujete!

Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pojasnjuje, da mora podjetje, če želi poslovati s pogodbo na daljavo oziroma spletno trgovino, upoštevati določena načela. Med kupci in podjetjem mora biti vpeljana sredstvu primerna komunikacija na daljavo (npr. računalnik, mobilni telefon, katalog). Vse podatke pa morajo podjetniki kupcem predstaviti na enostaven in razumljiv način.

spletna trgovina

Preden obiskovalec preko spletne pogodbe na daljavo odda naročilo, mora podjetje jasno in vidno opozoriti kupca na:

  • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blaga ali storitvam,
  • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki oziroma na način, kako se izračuna cena, v primeru, da je ni mogoče izračunati vnaprej zaradi narave blaga,
  • informacijo o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave in pošiljanja. V primeru, da podjetje dodatnih stroškov ne more izračunati, mora kupcu izdati opozorilo o nastanku teh stroškov oziroma dodatnem plačilu,
  • trajanje pogodbe, kadar je to primerno. Prav tako mora podjetje kupca opozoriti o odstopu od pogodbe, ki je sklenjene za nedoločen čas ali pa na pogodbo, ki je lahko kupec samodejno podaljšuje,
  • minimalno trajanje obveznosti potrošnika na podlago pogodbe, če je to potrebno,
  • navedbo, da končne cene pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas ali pogodbi, ki vključuje naročnino vključuje skupne stroške za obračunsko obdobje. V primeru, da podjetje ne more vnaprej izračunati skupnih stroškov, mora navesti način, kako se bo ta cena izračunala.

V spletni trgovini mora biti jasno označeno, kdaj kupec odda naročilo in kdaj plača.

Klikni in deli

Podjetniki oziroma podjetje mora zagotoviti, da obiskovalec pri oddaji naročila izrecno potrdi, da se strinja s plačilom naročenega izdelka ali storitve. Spletna trgovina mora po ZVPot vsebovati funkcijo, ki sproži oddajo naročila. Pri tem mora biti naročilo označeno z besedami ‘naročilo z obveznostjo plačila’ ali s podobno izjavo, kjer je jasno razvidna povezanost naročila in plačila.

V primeru, da ste v začetnih fazah postavljanja spletne trgovine in vas zanima več podatkov, si lahko preberete v prispevku Spletna trgovina za novince. Več o spletni trgovini in zakonih, ki jih morate pri tem upoštevate, si lahko preberete tudi tukaj in tukaj.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja