Go to Top

Sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu

Sofinanciranje obratovalnih stroškov je vroča tema med gostinci in ponudniki turističnih storitev, ki pozivajo državo naj v luči interventnih zakonov poskrbi za kritje omenjenih stroškov. Tako je že pred dobrim mesecem bil napovedan javni razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu, ki je ugledal luč sveta in se nanj lahko prijavite do 26. 11. 2020. Kaj razpis predvideva in katere pogoje morate izpolnjevati?

Informativni izračun plače

Bi želeli kandidirati na javnem razpisu in pridobiti sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu? Niste prepričani, ali izpolnjujete pogoje? Pišite nam na data@data.si! Naši strokovnjaki bodo poskrbeli, da ne zamudite roka za prijavo na pomoč, ki vam lahko pripada.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Gostinski in turistični sektor, za vas imamo dobro novico!

Gostinstvo in turizem sta gospodarski panogi, ki ju je epidemija najbolj prizadela. Odlok o prepovedi obratovanja je gostince in ponudnike nastanitev zopet prisilil v zaprtje. Spomnimo tudi, da so ukrepi, ki med drugim podaljšujejo prepoved obratovanja, še zmeraj v veljavi, Vlada Republike Slovenije pa je epidemijo celo podaljšala za 30 dni.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V luči omenjenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa se večina podjetnikov v gostinstvu in turizmu poleg pošiljanja zaposlenih na čakanje na delo od doma, ukvarja z vprašanjem, kako čimbolj zmanjšati stroške in kako pridobiti oblike državne pomoči. Del pomoči država sicer nudi v obliki interventnih zakonov, a tokrat je vajeti v svoje roke prevzela Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), ki je objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu.

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

 • Javni poziv je namenjen podjetjem za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu, ki so jih imeli v času prvega vala razglašene epidemije, torej v času od 12. 3. do 31. 5. 2020.
 • Vsi, ki so bili bodisi zaprti bodisi so delali v omejenem obsegu v času razglašene epidemije, so upravičeni do sofinanciranja.

Cilj razpisa je ohraniti dejavnost in delovna mesta v gostinstvu in turizmu ter omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19.

Komu je sofinanciranje obratovalnih stroškov namenjeno?

Do nepovratnih sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), to so gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD-dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Katere pogoje moram izpolnjevati, da vam pripada sofinanciranje obratovalnih stroškov?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Podjetje, ki bo oddalo vlogo za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v letu 2019 je ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov,
 • če opravlja dejavnost I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300, je imelo v povprečju vsaj 4 zaposlene,
 • če opravlja dejavnost R 90.010 ali R 90.020, je imelo v povprečju minimalno 2 zaposlena delavca,
 • na dan oddaje vloge mora imeti poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki, druge dajatve).

V primeru da prijavitelj katerega od pogojev ne bo izpolnjeval, mu sistem za oddajo vloge ne bo omogočil nadaljevanja, saj mu v tem primeru sofinanciranje obratovalnih stroškov ne pripada.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Sofinanciranje obratovalnih stroškov: koliko sredstev lahko pridobim ?

Podjetje lahko v okviru javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov pridobi povrnjene upravičene stroške.

To so obratovalni stroški, ki se financirajo v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, navzgor pa bo omejen do višine 9.999,00 evrov. Izplačilo obratovalnih stroškov bo realizirano še v tem letu.

Pravni nasvet

Do kdaj moram oddati vlogo za sofinanciranje obratovalnih stroškov?

Z oddajo vloge za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu pohitite. Vloge morajo biti elektronsko vložene do četrtka, 26. 11. 2020, do vključno 18.00.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja