Go to Top

Socialna aktivacija brezposelnih: 40 milijonov iz EU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naj bi začelo z izvajanjem poskusnega oziroma pilotnega projekta, katerega rdeča nit je socialna aktivacija brezposelnih. Želijo si vzpostavitve ustreznega sistema socialne aktivacije z enotno vstopno točko in razvoja dostopnih in kvalitetnih programov, namenjenih dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc vključenih oseb.

K izboljšanju socialne aktivacije s samozaposlitvijo!

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ena od možnosti zaposlitve je tudi samozaposlitev! Še ne veste, kakšne so prednosti samozaposlitve?

Več informacij

Kaj prinaša socialna aktivacija brezposelnih?

socialna aktivacija brezposelnihSocialna aktivacija brezposelnih je model, ki bo na centrih za socialno delo vzpostavil 15 regionalnih mobilnih enot, ki bodo podpirale delo enotne vstopne točke. Na enotah bodo delovali koordinatorji za socialno aktivacijo. Njihova naloga bo podpora centrom za socialno delo pri obravnavi, usmerjanju in spremljanju oseb vključenih v programe socialne aktivacije ter povezovanje mreže vseh deležnikov v lokalnem okolju z namenom zagotavljanja ustreznih programov socialne aktivacije in možnosti prehajanja med različnimi programi oziroma deležniki, pa tudi zaradi zagotavljanja ustreznih izhodov iz programov vključenim osebam, so zapisali na MDDSZ.

Za razvoj programov socialne aktivacije je na voljo okoli 40 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada (ESS) do konca leta 2020. Od tega naj bi jih 10 milijonov evrov namenili za razvoj modela, 30 milijonov evrov pa za razvoj dostopnih programov socialne aktivacije. Kot so zapisali na MDDSZ, za razvoj programov socialne aktivacije namenjajo večino sredstev v obdobju poskusnega izvajanja, saj je po ustrezni obravnavi oziroma prepoznavi potreb osebe, ključna takojšna vključitev v program aktivacije.

Za razvoj programov socialne aktivacije brezposelnih 40 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada.

Klikni in deli

Programe socialne aktivacije bo razpisovalo ministrstvo preko javnega razpisa, vsebine programov pa bodo usmerjene predvsem k dvigu socialnih ter zaposlitvenih kompetenc vključenih oseb. »Glede na dejstvo, da se srečujemo s porastom dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči ter tudi porastom števila dolgotrajno brezposelnih, želimo predvsem tej kategoriji, kot tudi ostalim socialno izključenim in ranljivim skupinam, zagotoviti dvig kompetenc v okviru vključitve v programe socialne aktivacije, ki jih bodo vodili k izhodom najsi bo to na trg dela, v programe aktivne politike zaposlovanja ali pa v nadaljnje izobraževanje,« so nam sporočili z MDDSZ.

Vzporedno z vzpostavljanjem sistema socialne aktivacije se predvideva priprava ter razpis programov socialne aktivacije, katerih izvajanje bo v celoti steklo v sredini naslednjega leta.

Socialna aktivacija brezposelnih je ena izmed točk Končnega poročila o pregledu izdatkov s predlogi nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami za leta 2017 – 2020 na področju socialne varnosti in pokojninskega varstva in predvidena časovnica izvedbe posameznih ukrepov iz pristojnosti omenjenega ministrstva.

O spodbudnih novicah in podporah za zmanjševanje brezposelnosti na DATI redno poročamo. Če vas tematika zanima, vabljeni k branju sorodnih člankov:

Koristni brezplačni nasveti, če se odločate za samozaposlitev:

Ustanovitev s. p. je hitra in enostavna na naši VEM točki. Za brezplačno registracijo s.p., nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja