Go to Top

SK75 – Javni razpis za pridobitev konvertibilnega posojila

SK75 je finančni instrument Slovenskega podjetniškega sklada (Sklad).  Namenjen je ciljni skupini podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi (t.j. zagonska faza). Gre za instrument, ki predstavlja naslednjo razvojno fazo zagonskega podjetja in gre za nadaljevanje podpore, ki jo Sklad pokriva s finančno linijo spodbud za zagon inovativnih podjetij (P2).

Informativni izračun plače

Ste že ustanovili podjetje ali o tem koraku šele razmišljate? Potem so letošnji, 13. Dnevi podjetništva 2020 dogodek, ki ga enostavno ne smete zamuditi! Namenjeni bodo namreč podajanju kakovostnih podjetniških informacij inovativnim podjetnikom in podjetjem v zagonski fazi. Dogodek bo potekal preko ZOOM-a, 17.11.2020. Vljudno vabljeni!

SK75 – svetujemo prijavo v pred-selekcijski postopek

Javni razpis bomo na Podjetniških dnevih podrobneje predstavili! Vabljeni! Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Finančni instrument SK75 poteka nekoliko drugače kot ostali javni razpisi Sklada. Priporočena je namreč prijava v pred-selekcijski postopek. Slednja  zahteva ločeno prijavo od formalne prijave na SK75 razpis in ni obvezna. Prinaša pa zelo dragocene točke za skupno oceno podjetja po razpisu SK75 in je brezplačna.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

V pred-selekciji lahko podjetje pridobi največ 40 točk od skupno možnih 100 točk. V primeru, ko se podjetje ne prijavi v pred-selekcijo, odda pa vlogo na javni razpis, lahko pridobi maksimalno 60 točk iz ocenjevanja komisije Sklada po merilih javnega razpisa.

Pred-selekcijski postopek je primarno namenjen:

 • pomoči podjetniku pri pripravi kakovostne vloge,
 • dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela,
 • podrobni obrazložitvi možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili,
 • pridobitvi potencialnega zasebnega investitorja,
 • pomoči pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije,
 • pripravi podjetnika na predstavitev ipd.

Dnevi podjetništva 2020

Kdo se lahko prijavi na razpis SK75?

Pogoji za prijavo na javni razpis SK75 so sledeči:

 1. velikost podjetja: prijava je mogoča za mikro in mala podjetja;
 2. podjetje ima vsaj enega (1) zaposlenega, ki je tudi družbenik v podjetju;
 3. podjetje mora biti organizirano kot gospodarska družba v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
 4. podjetje mora biti mlajše od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge) in registrirano vsaj 6 mesecev;
 5. v podjetju mora biti dokončan razvoj proizvoda/storitve;
 6. podjetje, ki se prijavlja mora že imeti realizirane prve prihodke iz prodaje proizvoda/storitve;
 7. podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji

BRUTO NETO PLAČA

Konvertibilno posojilo po razpisu SK75

V kolikor je podjetju vloga po razpisu SK75 odobrena je upravičen do konvertibilnega posojila v višini 75.000 eur. Črpanje posojila se izvede v treh tranšah. Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Pogodbena obrestna mera znaša fiksno 4,0 % p.a.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kakšne obveznosti imajo podjetja po razpisu SK75?

V primeru sklenitve pogodbe med vlagateljem in Skladom veljajo določene omejitve oziroma obveznosti:

 • direktor podjetja potrebuje soglasja za nekatera poslovna dejanja, kot je npr. odprodaja premoženja podjetja, širitev podjetja, ustanovitev novega podjetja in druga poslovna dejanja skladno s pravili lastniškega financiranja.
 • družbeniki podjetij izbranih na razpisu SK75 se s pogodbo zavežejo, da se v primeru konverzije posojila v lastniški delež strinjajo s Skladom, kot potencialnim družbenikom.
 • v primeru pridobitve investicije se oblikuje strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. Del strokovnega sveta družbe je tudi start up mentor, ki si ga podjetje izbere iz seznama mentorjev, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
 • poslovodstvo družbe mora Skladu redno posredovati poročila.
 • podjetja oz. družbeniki podjetja se morajo po odobritvi investicije s strani Sklada udeležiti brezplačnega programa vsebinske podpore, ki ga za Sklad organizirajo zunanji partnerji skladno z globalnimi trendi.

Bi želeli pridobiti podrobnejše informacije glede javnega razpisa SK75? Vabljeni na 13. Dneve podjetništva, kjer bomo razpis podrobneje predstavili! Prijave že zbiramo! Prijavite se lahko s klikom na povezavo:

PRIJAVA NA 13. DNEVE PODJETNIŠTVA

Projekt “13. Dnevi podjetništva 2020” sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotipi

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja