Go to Top

Rok za oddajo davčnega obračuna je 3. april!

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2017, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs).

Letos več časa za oddajo davčnega obračuna

davčnega obračuna

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnih obračunov za leto 2017. Predpisan rok za oddajo davčnega obračuna Fursu in letnega poročila Ajpesu je sicer 31. marec. Ker je ta dan letos sobota, 1. aprila je nedelja, 2. april pa državni praznik – velikonočni ponedeljek, se rok za oddajo podaljša do 3. aprila.

>>> Samostojni podjetniki, ki knjigovodstvo vodite sami, lahko letno poročilo in davčni obračun pripravite s pomočjo izkušene računovodje na naši delavnici Zaključna bilanca 2017!

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Sprememba ugotavljanja davčne osnove

Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. To velja tudi za nosilce osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

V obračunu DohDej za leto 2017 lahko davčni zavezanec spremeni izbrani način ugotavljanja davčne osnove za davčno obdobje od 1. januarja 2018 dalje.

Kaj mora storiti davčni zavezanec, če želi od 1. januarja 2018 dalje ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov? V obrazcu davčnega obračuna v Prilogi 1 pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU označi s kljukico izjavo pod VII.A. Ustrezno mora izpolniti tudi Prilogo 15 k davčnemu obračunu. Ob tem morajo biti zavezanci pozorni na to, da izpolnjujejo vse pogoje za takšen način obdavčitve, ki so navedeni v 48. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

>>> Če boste začeli poslovati kot normiranec, vam priporočamo udeležbo na našem izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so njegovi povprečni prihodki iz dejavnosti v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2016 in v letu 2017) presegali 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zato mora v obračunu DohDej za leto 2017, v že omenjeni Prilogi 1, to ustrezno označiti. To stori tudi zavezanec, ki se prostovoljno odloči, da ne bo več normiranec.

Davčni zavezanec, ki s 1. januarjem 2018 preide na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, je dolžan voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo.

>>> Računovodski servis DATA

DDPO morajo predložit tudi tujci

Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO predložiti tudi pravne osebe tujega prava. In sicer, če so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji. Ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

>>> Ste ravnokar opravili postopek za ustanovitev podjetja? Obiščite Abecedo poslovanja in spoznajte vse obveznosti podjetnika!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja