Go to Top

Regulacija dejavnosti: pralnica in kemična čistilnica

Nekatere dejavnosti ob registraciji zahtevajo posebno pozornost tehničnih in varnostnih pogojev in mednje sodi tudi dejavnost "Pralnica in kemična čistilnica". Pred samo registracijo izpolnjevanje pogojev ni nujno potrebno, zelo pomembno pa je, da se jih ob registraciji zavedamo.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kaj veste o prednostih in slabostih samozaposlitve? Mi vam povemo vse!

Več informacij

Dejavnost: pralnica in kemična čistilnica

pralnica in kemična čistilnicaDejavnost pralnica in kemična čistilnica se v Standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča pod številko 96.010. Dejavnost vključuje pranje, kemično čiščenje in likanje vseh vrst tekstilij (perila in oblačil, tudi krznenih). Opravlja se lahko strojno, ročno ali v samopostrežnih pralnicah. Vključuje tudi povezane dejavnosti, kot so zbiranje in dostava perila, čiščenje preprog, odej, zaves, talnih oblog (tudi na domu), pa tudi usnjenih predmetov in barvanje oblačil ter drugih tekstilnih izdelkov (ki ni povezano s proizvodnjo) ipd.

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način. Ob registraciji dejavnosti se poslovni subjekti, ki dejavnost opravljajo na obrtni način,  po uradni dolžnosti vpišejo v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Pridite na brezplačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Pogoji za opravljanje dela

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu določuje zahteve, ki jih mora pralnica oziroma kemična čistilnica izpolnjevati glede poslovnega prostora. Enako velja za tehnično opremo, kjer mora delodajalec izdelati dokumentacijo - izjavo o varnosti z oceno tveganja in usposabljanje zaposlenih o varnem delu s preizkusom praktičnega znanja. Možna je tudi revizija izjave o varnosti z oceno tveganja.

Pridite na brezplačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Druge obveznosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu vključujejo periodične preiskave mikroklime (3 leta), mehanske nevarnosti (3 leta), periodične preglede in meritve električnih instalacij, priključkov, stikal (3 leta), preventivne zdravstvene preglede delavcev (v rokih, ki so določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja), periodične meritve osvetljenosti delovnega mesta (3 leta) ter organizacijo in usposabljanje zaposlenih iz prve pomoči (5 let).

Pralnica in kemična čistilnica zahtevata več pozornosti glede tehničnih in varnostnih pogojev.

Klikni in deli

Druge obveznosti iz naslova zagotavljanja požarne varnosti pri objektu zahtevajo izdelavo in osvežitev požarnega reda in izvlečka požarnega reda, požarni načrt, študijo požarne varnosti, zadostno število gasilnih aparatov, periodični pregled gasilnikov in hidrantov (1 leto), nadzor vgrajenih sistemov za varstvo pred požarom, periodično usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom (2 leti) ter periodični pregledi in vzdrževanja aktivnih sistemov požarne zaščite.

Pridite na brezplačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Med tehničnimi zahtevami je vredno omeniti zahtevo o skladnosti stroja za kemično čiščenje  z uredbo o emisiji halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki uporabljajo organska topila.

Pravne podlage

  • Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
  • Obrtni zakon (ObrZ)
  • Uredba o obrtnih dejavnostih
  • Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru

Vas zanima dejavnost pralnice in kemične čistilnice? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin. Ali pa preprosto obiščite brezplačni seminar, kjer bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja!

Pridite na brezplačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja