Go to Top

Razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Do 18. avgusta lahko oddate prijavo na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih (ali skupin) izdelkov oziroma storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ ali na nov tuj trg. Možni sta tudi prijavi na drugo in tretje odpiranje razpisa, ki bosta januarja oziroma junija prihodnje leto.

Po brezplačni nasvet na DATO!

Tržna raziskava je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga, priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga ter identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Tuj trg je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija se v skladu s tem razpisom ne šteje za tuj trg.

Tržna raziskavaSofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Upravičeni so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. Cilj razpisa je pri tem podpreti do 111 podjetij in jim znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg oziroma ter znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim proizvodom.

Do 18. avgusta lahko oddate prijavo na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih, s ciljem prodora izdelkov na obstoječ ali nov tuj trg.

Klikni in deli

Roki za oddajo vlog:

  • za prvo odpiranje 18. avgusta 2016 do 13.00 ure
  • za drugo odpiranje 27. januarja 2017 do 13.00 ure
  • za tretje odpiranje 2. junija 2017 do 13.00 ure

Razpisnik je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija, skupna okvirna višina nepovratnih sredstev pa znaša 500.000 evrov.

Vir: Javni razpis

Pripravil: Dario Berginc, Data d. o. o.

Za lažjo pripravo projektne dokumentacije vam v podjetju DATA d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnega in finančnega načrta, obenem vam pa svetujemo tudi pri izpolnjevanju celotne projektne dokumentacije. Vsi zainteresirani lahko pridobite več informacij na telefonski številki 01 2927 684 ali preko elektronske pošte razpisi@data.si.

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno – s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja