Go to Top

Projektno delo – kdaj in kako lahko delavca zaposlite zaradi dela na projektu?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa definicije za projektno delo, vendar pa zakon to prepušča kolektivnim pogodbam na ravni dejavnosti, da definirajo projektno delo. Za pravni nasvet glede projektnega dela se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Vendar pa projektnega dela ne opredeljujejo vse kolektivne pogodbe. Spodaj je samo nekaj naštetih primerov kolektivnih pogodb, ki definirajo projektno delo:

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma v Sloveniji:

– delovni proces, v katerem se izvajajo praviloma enkratne naloge. Oziroma gre za programe z določenim specifičnim ciljem in rokom trajanja, ki je opredeljen kot cilj družbe.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo:

– delo, ki po obsegu ali načinu opravljanja dela kot samostojen projekt. Gre za ciljno usmerjen in zaključen proces, ter presega dejavnost delodajalca, ki jo tekoče opravlja.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti:

– delo, ki ima terminsko opredeljen začetek in konec, ki se prične na podlagi posebne pogodbe. Izvaja in zaključi pa se skladno s projektnim programom in ima samostojno finančno konstrukcijo.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Projektno delo opredeljuje naloge, ki so vezane na nek specifičen program pri delodajalcu. Gre za delo, ki naj bi bil zaključen v vnaprej določenem časovnem okvirju. Gre tako rekoč za dela, ki pri delodajalcu niso stalna ali običajna. Ta dela so neodvisna od siceršnjih del, ki jih delodajalec opravlja.

ZDR-1 poimenuje projektno delo kot »pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano« in ga uvršča med pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Za projektno delo se zahtevajo:

  • določena organizacijska struktura,
  • standardizacija postopkov priprave, izvedbe in spremljanje vsakega posameznega projekta ter
  • ostala sistemska dokumentacija, ki je specifična za posamezna področja.

Pravni nasvet

V kolikor bo tako šlo za projektno delo, bo delodajalec z delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pri tem pa bo moral delodajalec upoštevati, da se kot projektno delo praviloma opredeljuje delo, ki je vezano na nek program, ki ni stalen. Torej projekt, ki se samostojno prične in zaključi.

ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi oprave projektnega dela oz. priprave in izvedbe dela, ki je projektno organizirano, lahko sklene tudi za obdobje, daljše od dveh let. Slednje predstavlja izjemo od splošne dveletne časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Tako se za tovrstno delo lahko sklene pogodba o zaposlitvi tudi za obdobje, daljše od dveh let. Slednje v primeru, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta.

Predlagamo, da pripravo pogodb o zaposlitvi in ostalih pogodb zaupate izkušenim pravnikom podjetja DATA. Pokličite na 01 / 6001 528 ali pišite na data@data.si. Poleg tega, si lahko podjetnik pri nas uredi tudi storitve računovodskega servisa.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja