Go to Top

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

SPOT

Prihajajo toplejši dnevi in vsakdo si omisli družinsko zabavo z žarom. Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov je lahko dobra poslovna priložnost. Tradicionalna dejavnost je še posebej aktualna zaradi vedno večje ozaveščenosti o pripravi hrane in njenem poreklu.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Kaj vse mislimo pod »proizvodnja mesa«?

Pri proizvodnji mesa imamo v mislih perutninsko in ne-perutninsko meso, tako v kosih kot tudi že pakirano ali ne. Kot bomo videli v tem članku je pri proizvodnji mesa potrebno registrirati posebno dejavnost- glede na zvrst mesa.

Pod proizvodnja mesnih izdelkov navadno mislimo proizvodnjo sušenega, soljenega ali dimljenega mesa vseh vrst ter proizvodnjo mesnih izdelkov kot so klobase, salame, obarjene klobase, paštete, klobase iz mešanega mesa, žolce in kuhane gnjati.

Pri vseh teh dejavnostih je potrebno paziti na higienske in druge zakonske zahteve, kot je npr. registracija živilskega obrata. Tudi to bomo razdelali tudi v tem članku.

Proizvodnja mesa se lahko opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji

Kot dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko opravlja zakol živali in predelava mesa kot tudi samo storitev predelave mesa. Za proizvodnjo mesa v tej obliki so predpisani pogoji, ki jih določajo področni predpisi. Za informiranje o teh se napotite na upravno enoto ali občino. Več o dopolnilni dejavnosti na kmetiji si preberite v članku Dopolnilna dejavnost na kmetiji – priložnost za dodaten zaslužek.

Dejavnost proizvodnje mesa je v klasifikaciji razdrobljena

Za registracijo dejavnost proizvodnje mesa morate registrirati dejavnosti, kot so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 (SKD 2008).

Le-teh je več, saj so razvrščene po vrstah mesa in po vrstah izdelkov. Potemtakem imamo:

  • »proizvodnja mesa, razen perutninskega (10.110)«, kamor spada klanje živine, prašičev, drobnice, zajcev idr. ter priprava in pakiranje mesa, priprava in pakiranje mesa, proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa s kostmi ali mesa v kosih
  • »proizvodnja perutninskega mesa (10.120)«, ki vključuje klanje perutnine ter priprava in pakiranje perutninskega mesa, proizvodnja svežega ali zamrznjenega perutninskega mesa v kosih ter pridobivanje jedilnih perutninskih maščob.
  • »predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev (10.200)«, kot je predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev in to zamrzovanje, globoko zamrzovanje, sušenje, dimljenje, soljenje, vlaganje v pločevinke in slanico, kot tudi ribjih filejev, kaviarja, nadomestkov kaviarja ipd.
  • »proizvodnja mesnih izdelkov (10.130)«, ki je proizvodnja sušenega, soljenega ali dimljenega mesa vseh vrst.

Higienska pravila in pravilnik o obratih pri proizvodnji mesa

V okviru proizvodnje mesa je potrebno upoštevati zakonodajo – tu je najpomembnejša Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora. Uredba 852/2004/ES o higieni živil in omenjeni pravilnik navajata, da je za opravljanje dejavnosti proizvodnje mesa imeti potrebno registriran ali odobren živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili. Vloga mora biti oddana vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja in mora biti oddana pisno pri pristojnem območnem uradu uprave. Elektronska vloga po zadnjih podatkih še ni možna.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Za prijavo v živilski obrat veljajo tudi izjeme, posebej za obrate, na področju primarne proizvodnje živil, ki dobavljajo majhne količine primarnih živil v skladu s Pravilnikom o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014).

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan upravi sporočati vse spremembe, ki so nastale v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v obratu, in to vključuje začasno ali trajno prenehanje dejavnosti, najpozneje v 15 dneh.

Tudi posebno dovoljenje za obrate prodaje mesa na drobno

V okviru izvajanja ukrepov za preprečevanje, izkoreninjenje in nadzor TSE, je potrebno pridobiti posebno dovoljenje oziroma dovoljenje UVHVVR (Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS; št. 74/13))

>> Registracija s. p. ali ustanovitev d. o. o. se na VEM točki DATA opravi hitro, enostavno in brezplačno. Kako poteka celoten postopek, brezplačno razlagamo na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Pravna podlaga

Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS; št. 74/13)

Registracija živilskega obrata

Pripravil: Rok Gros, Data d.o.o.

Sorodne objave:

>>> Pivovarna – bi jo imeli tudi vi?
>>> Proizvodnja gotovih jedi in obrokov kot poslovna priložnost
>>> Kuhanje žganja za prodajo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja