Go to Top

Priprava poslovnega poročila res samo ob koncu leta?

V vsakem podjetju predstavlja konec poslovnega leta obdobje, ko je potrebno pripraviti veliko poročil, pregledati mnogo evidenc, pripraviti bilance, finančne izkaze, inventure ipd.. Pa je priprava poslovnega poročila res smiselna samo ob koncu leta?

>>> Letna poročila 2017 že lahko oddate. Skrajni rok je 3. april. Če potrebujete pomoč, obiščite našo delavnico Zaključna bilanca 2017. Oziroma se posvetujte z našimi računovodskimi strokovnjaki.

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Dejstvo je, da večina podjetij podrobno pregleduje stanje svojih financ prav ob zaključku leta. In nemalokrat naletijo na kako presenečenje, zlasti na področju bilance stanja in uspeha.

Z ustreznim poslovnim programom, natančnim in pravočasnim vnosom podatkov ter evidenco poslovnih dogodkov je enostavno imeti ažuren poslovni rezultat tudi med letom in v skladu s tem sprejemati prave poslovne odločitve.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

V primeru, da je cilj podjetij dolgoročno trajnostno poslovanje s ciljem ustvarjanja dobička, potem mora poročanje vključevati tovrstne podatke.

Novo osnovno sredstvo, udeležba na sejmu, oglaševanje ali kakšna druga naložba mora biti obvezno vključena tudi računovodske evidence. In zakaj čakati na konec leta?

V urejenih poslovnih sistemih (beri: velika, resna podjetja) je problem ažurnosti in natančnosti rešen na način, da je vpeljan reden proces poročanja na različnih nivojih v organizaciji. Vsak oddelek zbira in vnaša vnaprej določene podatke in informacije. Paziti je potrebno tudi na frekvenco in obdobja poročanja. Sploh na področjih, kjer se izrazito kaže hiter razvoj tehnologije. Recimo v prodaji in marketingu je skorajda potrebno dnevno poročanje o novih priložnostih in prodajnih potencialih. Podobno je pri nabavi, medtem ko bodo druga področja imela daljše časovno obdobje poročanja.

Priprava poslovnega poročila in poročanje vodstvu

priprava poslovnega poročilaVečina poslovodstva in višjega vodstva si želi, da skrajšano obliko poročila o poslovanju (mini bilanca uspeha) dobijo na mesečni bazi.

Poleg tega želijo ob samih podatkih dobiti tudi spremljajoče besedilo z razlagami, zakaj se je nekaj zgodilo ali zakaj se nekaj ni zgodilo, pa tudi načrte, kako to v prihodnosti izboljšati, spremeniti.

V tem kontekstu je ena izmed zahtev tudi skladnost s standardom upravljanja kakovosti ISO 9001: 2015, ki se nanaša na pregled s strani uprave. Če želite poslovati v skladu s tem standardom, je treba imeti dokumentirane informacije in podatke v ustrezni obliki, da ima vrhovno vodstvo podlago za vpoglede in nadzor poslovanja. Če nameravate uvesti ta standard, imejte v mislih, da je to ena izmed pomembnejših zahtev standarda.

Obdobja poročanja

Torej, ko govorimo o pravočasnem poročanju, je treba določiti, kateri je najmanjši časovni interval za potrebe poročanja vašega podjetja in kakšna so obdobja poročanja po posameznih oddelkih. Ne glede na to, katera poročila se bodo pripravljala na dnevni, mesečni, četrtletni in letni ravni, se mora vsaka družba sama odločiti kaj in kdaj potrebuje. Seveda v skladu s podatki, ki so potrebni za odločanje.

>>> Normiranci, ne pozabite, da morate tudi vi Fursu oddati davčni obračun. Pripravite ga lahko na naši delavnici.

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

Vsak mesec na nek način “konec leta”

Če želite, da bo priprava poslovnega poročila kvalitetna, morate podatke redno vnašati. Kot da je vsak mesec mali konec leta.

Vrnimo se na začetek zgodbe in se spomnimo na kontinuiteto poslovanja. Izjemno pomembno je, da se zavedamo, da je kontinuirano uspešno poslovanje možno samo pod pogojem, da so vsi poslovni podatki pravilno vnešeni. Konec leta bi morala biti samo ena izmed kontrolnih točk poročanja, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in nam pokaže, kako uspešno smo krmarili skozi poslovanje v preteklosti.

Prispevek je bil objavljen na spletni strani Datalaba.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja