Go to Top

Prenos s.p. na drug s.p.

Prenos podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p. je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1. Podjetnik lahko prenese podjetje na zakonca ali osebo, s katero živi v življenjski skupnosti, oziroma osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, na otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre. S prenosom preidejo na prevzemnika novega s. p.-ja podjetje ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. S tem novi podjetni prevzemnik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Prvi korak je sprejetje odločitve o prenosu in določitev datuma prenosa oziroma dneva obračuna prenosa. Naslednji korak je objava namere o prenosu podjetja s. p. na podjetnika prevzemnika ter objava datuma prenosa. Naslednji korak je sklenitev pogodbe o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

Prenos s.p. na drug s.p.Vrednost podjetja je celotno premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem, ki jih dokazuje z listinami, kot so letna bilanca stanja ali vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

Nato podjetnik prevzemnik vloži prijavo za vpis prenosa podjetja pri Ajpesu, ki vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni register Slovenije in po uradni dolžnosti izbriše dosedanjega podjetnika. Z vpisom prenosa podjetja v PRS dosedanji preneha opravljati dejavnost, podjetje pa preide na podjetnika prevzemnika.

Davčno nevtralen prenos dejavnosti dosedanjega s. p. na novega (prevzemnega) je mogoč, če oseba, ki preneha z opravljanjem dejavnosti (dosedanji s. p.), in novi s. p. opravita priglasitev  pri davčnem organu, kjer je dosedanji s. p. vpisan v davčni register.

Prenos s.p. na drug s.p. ni enostaven postopek, pri tem je potrebno premisliti tudi, kaj je za podjetje najbolj stroškovno učinkovito. Če potrebujete pomoč, lahko pokličete naše pravne in davčne strokovnjake na 01 600 1530 ali jim pišete na [email protected].

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja