Go to Top

Odgovornosti delodajalca glede varnosti pri delu

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in zdravje pri delu vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom. Vendar je, glede na najnovejše raziskave, zavedanje vodstva podjetij glede delodajalčevih odgovornosti na tem področju na nizki ravni, kar je najverjetneje posledica neozaveščanja in neusposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Makroekonomski stroški nezgod in bolezni predstavljajo približno 5,2 odstotka potencialnega bruto družbenega proizvoda slovenskega gospodarstva.

Odgovornosti delodajalca glede varnosti pri deluDelodajalec zagotavlja varnost in zdravje delavcev ter drugih oseb tako, da:

  • preprečuje, odpravlja in obvladuje nevarnosti pri delu
  • ocenjuje tveganja
  • obvešča, usposablja delavce in jim daje ustrezna navodila ter prilagaja dela posamezniku
  • ustrezno organizira delovne procese in razvija celovito varnostno politiko
  • zagotavlja potrebna in ustrezna materialna sredstva ter se prilagaja tehničnemu napredku.

Delodajalec mora prepoznati vsa tveganja na delovnem mestu. Za vsako delovno mesto mora izdelati oceno tveganja, v kateri opredeli nevarnosti ter določi in izvaja ukrepe za njihovo odpravo.

Za delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pogostejše, pa mora občasne preizkuse izvajati vsaki dve leti. V primeru poškodbe je potrebno izpolniti ER-8 obrazec za prijavo škode.

Usposabljanje mora biti za uslužbence brezplačno in mora potekati v njihovem delovnem času. Kršitve zakona o varnosti in zdravja pri delu so kaznovane z denarno kaznijo.

Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce in v kolikor bi želeli opraviti ali obnoviti test, vas vabimo na naše izobraževanje Usposabljanje iz varstva pri delu.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja