Go to Top

Zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Potem, ko je državni zbor podaljšal 50-odstotno obdavčitev najvišjih plač še za eno leto, so na finančnem ministrstvu določili zneske olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015. Ker se pri izračunu zneskov ne upošteva več rast cen življenjskih potrebščin, ostaja splošna olajšava nespremenjena.

Znani so zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Splošna olajšava pri dohodnini bo v letu 2015 3.302,70 evra, za tiste z nižjimi prihodki pa se lahko v dveh stopnjah zviša do 7.635,76 evra, je razvidno iz pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu. Že tretje leto ostajajo nespremenjeni tudi preostali zneski iz pravilnika.

Lestvica za odmero dohodnine je določena v štirih razredih, obdavčitev se giblje med 16 in 50 odstotki. Obdavčeni so neto letni prihodki, to so bruto prejemki, od katerih so odšteti socialni prispevki, normirani stroški in drugi izdatki, ki jih našteva zakon o dohodnini. Dividende, obresti in kapitalski dobički so od leta 2006 iz osnove izvzeti.

S 50-odstotno dohodnino so obremenjene plače, ki presegajo petkratnik povprečne plače v Sloveniji oz. 70.907,20 evra. Ta obdavčitev bi morala sprva veljati le za leti 2013 in 2014, vendar jo je DZ pred kratkim z noveliranjem zakona za uravnoteženje javnih financ podaljšal še v leto 2015.

Za prvega vzdrževanega otroka bo mogoče tudi prihodnje leto uveljavljati olajšavo 2.436,92 evra oz. 8.830 evrov, če potrebuje posebno nego in varstvo. Za vsakega nadaljnjega otroka je olajšava določena na višji ravni.

Za dijake in študente je za leto 2015 izračunana olajšava 2.477,03 evra. Invalidi s 100-odstotno telesno okvaro pa bodo lahko v letu 2015 uveljavljali olajšavo 17.658,84 evra, medtem ko olajšava za starejše od 65 let že od lani ne velja več.

Pravilnik začne delovati s 1. januarjem 2015.

Če vas pa zanima informativni izračun za leto 2014, si ga lahko izračunate z našim kalkulatorjem za izračun dohodnine.

Pripravila: Anja Grahek


 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja