Go to Top

Pravice neizbranega kandidata

Ali ste se prijavili na prosto delovno mesto, ki ga je objavil delodajalec? Ali vas je delodajalec povabil na razgovor? Ali vam je delodajalec poslal obvestilo, da ste bili izbrani oz. obvestilo, da niste bili izbrani na delovno mesto? Poznate pravice neizbranega kandidata? Za dodatna vprašanja so vam na voljo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun plače

V primeru, da ste se prijavili na prosto delovno mesto, delodajalec, ob upoštevanju zakonskih zapovedi, prosto odloča, s katerim kandidatom, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati pogoje predpisane:

Poznate pravice neizbranega kandidata? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Delodajalec ne sme pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi od kandidata zahtevati:

  • podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu,
  • o nosečnosti,
  • o načrtovanju družine,
  • drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem,
  • odloga materinstva.

Delodajalec sme pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi zahtevati:

  • predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
  • preizkusiti znanje oziroma sposobnosti kandidata za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi,
  • opravljanje predhodnega zdravstvenega pregleda v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, zaradi ugotovitve zdravstvene sposobnosti.

Pravni nasvet

Pravice neizbranega kandidata

Zakon o delovnih razmerjih določa pravice neizbranega kandidata.

Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

Obvestilo o neizbiri lahko delodajalec pošlje po elektronski poti na elektronski naslov kandidata. Kandidat seznani delodajalca o elektronskem naslovu, na katerega želi prejeti obvestilo.

Pravice neizbranega kandidata omogočajo tudi, da ta od delodajalca zahteva vračilo vseh dokumentov, ki mu jih je predložil kandidat kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Delodajalec se kaznuje z globo od 750 do 2.000 EUR, če neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran, saj s tem krši pravice neizbranega kandidata.

Ali ste se prijavili na razpisa za delovno mesto in menite, da razpis ni bil izveden v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in je kršil pravice neizbranega kandidata? Ali vam je delodajalec postavil neprimerna vprašanja? Ali vas delodajalec ni poslal obvestila o tem, da niste bili izbrani? Ali potrebujete pravni nasvet? Pokličite na 01 6001 528 ali pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja