Go to Top

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni – veste, kaj je?

Pravica do kratkotrajne odsotnosti določena v ZDUOP

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni pomeni, da je lahko delavec brez potrdila osebnega zdravnika zaradi bolezni z dela odsoten do tri zaporedne dni v kosu. Kako in kdo lahko uveljavlja to pravico? Kakšen je postopek? V primeru morebitnih pravnih vprašanj glede gospodarskega, obligacijskega ali delovnega prava se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja se lahko dogovorite na telefonski številki 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun plače

Kdo lahko uveljavlja to pravico?

Pravica do kratkotrajne odsotnosti na tak način je možna do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. V primeru te odsotnosti delavcu pripada nadomestilo plače, ki ga izplača delodajalec. Ta nato zahteva refundacijo od ZZZS, ki nato delodajalcu povrne izplačano nadomestilo v breme proračuna Republike Slovenije. Takšno odsotnost lahko uveljavljajo samo delavci (zavarovanci, ki so v zavarovanje vključeni na podlagi sklenjenega delovnega razmerja). Ne morejo pa te pravice uveljavljati samostojni zavezanci za prispevek (na primer samostojni podjetniki, družbeniki družb, ki so poslovodne osebe).

Ustanovite podjetje na Dati!

Od kdaj jo je možno uveljavljati?

Pravica do kratkotrajne odsotnosti z dela se je lahko uveljavljala med 24.10.2020 in 31.12.2020. Lahko pa uveljavljamo tudi od 5.2.2021 pa (zaenkrat) do 28.2.2022.

Preberite tudi – Minimalna plača 2022 uradno 1074,43 evra!

pravno svetovanje

Prijavite se na seminar Sobodajalec ali s.p.!

Kakšen je postopek?

Pravica do kratkotrajne odsotnosti je možna, v kolikor delavec na podlagi lastne oceni presodi, da zaradi bolezni ne more opravljati dela. Če se delavec odloži za izrabo te pravice, mora delodajalca obvestiti prvi dan odsotnosti. To lahko stori pisno ali elektronsko. Delavec ne kliče in ne uveljavlja bolniškega staleža pri osebnem zdravniku. Podlaga za izplačilo namreč ni bolniški list, ampak zgoraj omenjeno obvestilo delodajalcu.

Bi želeli zaslužiti s svojim hobijem?

Kdaj se šteje, da je pravica izkoriščena?

Kot že omenjeno zgoraj lahko delavec v enem koledarskem letu uveljavlja zgolj enkrat. In to do maksimalno tri dni zapored v kosu. Če odsotnost traja zgolj en dan ali dva zaporedna dneva, to pomeni, da je pravica do kratkotrajne odsotnosti izkoriščena. Preostanka v istem koledarskem letu tako ni več možno izkoristiti. V tem času (ko se uveljavlja pravica do kratkotrajne odsotnosti) delavec zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali pa se gibati izven kraja bivanja.

Postanite stranka našega računovodskega servisa Data!

Kakšno bo nadomestilo plače?

Delavec je za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec. Delodajalcu ZZZS povrne izplačano nadomestilo plače v višini, v kateri je delodajalec dolžan obračunati delavcu nadomestilo v skladu z ZDR-1. Pri obračunu se uporabi urna osnova za nadomestilo v breme delodajalca. Ta je izračunana na podlagi plače delavca iz obdobja, kot je določeno v ZDR-1 ali v kolektivni pogodbi. Odmerni odstotek je enak kot, če je delavec z dela odstoten do 30 delovnih dni zaradi bolezni – se pravi 80 %.” Pravica do kratkotrajne odsotnosti je bila v letu 2021 izkoriščena s strani 12.133 zavarovancev (ti podatki so od 12. januarja letos, do takrat verjetno vsi delodajalci še niso vložili refundacijskih zahtevkov).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja